תפילה מ: להוסיף נדבך בבניין מהקורונה

אשא תפילה לבורא עולם.
ה' בראת עולם שלם ומופלא.
בראת טוב ורע.
אך הטוב והרע, הם רק בעינינו המצומצמות והדלות.
אנו בני בריתך רואים ברוב זמננו את הרגע ואת ההסתכלות הקטנה שלנו.
אנא מלך רחום וחנון.
פקח את ראייתנו והאר עינינו ופתח את ליבנו בעת הזו להבין את מצבנו.
בזכות הארה זו נבין את מגפת הקורונה בראייה יותר רחבה של מציאותך בעולמך.
כך נעבור את המגפה הזו ונזכה להוסיף עוד נדבך בעולמך ולעצמנו.
ברוך אתה שומע תפילה.

השאר תגובה