תפילה מה: להידבק בה' בכל עת ועת

משכיל לא-לוהים תפילה.
אתה נפחת נשמה באפנו ואתה מחייה כל נשמה.
הוספת לתת לנו תורת חיים.
עלינו הטלת בטובך הגדול, להגות ולרכוש תורתך.
מה אהבנו ומה חביבה מטלה זו עלינו.
אט אט נהגה ונרכוש כלי חמדתך.
בכל שלב ושלב נדבק בך.
עד שאתה תהפוך לנחלתנו השלמה.
בזכות כך נפיץ את שמך המלא בעולמך.
ברוך אתה שומע תפילה.

השאר תגובה