תפילה מא: השיבנו לבתי הכנסת במהרה

אשא תפילה ליושב במרומים.
אין אנו יכולים לראות פניך בבתי כנסיות.
עכשיו לא רק שאין לנו בית מקדש גם אין אנו יכולים לבוא ולראות פניך בבית מקדשך המעט ואפילו יש אנשים המתלבטים אם לבוא למניין.
אבינו מלכנו הסר ממנו כל נגע המונע אותנו מלבוא עתה לבית ה'.
בזכות זה נבוא ביתך ונתפלל יחד לשמך כבראשונה.
ברוך אתה שומע תפילה.

השאר תגובה