תפילה ל תפילת לגשם

למנצח לבעל המפתח של הגשם.
א-להינו וא-לוהי אבותינו א-לוהי אברהם, א-לוהי יצחק וא-לוהי יעקב.
הא-ל הגדול, הגיבור והנורא.
הא-ל השולט על כל העולם בחסדו.
הא-ל המוריד טיפה והמפסיק טיפה לפי צורכנו.
תן מטר על פני האדמה.
תן לנו הבנה שגשם זה קדוש וטהור מפני שהגשם בידיך.
הבנה זו תביא אותנו לא להתלונן עליך על מצב הגשם.
בזכות תפילה זו, נוסיף נדבך בעבודת ה'.
ברוך אתה ה' שומע תפילה.

השאר תגובה