תפילה לג: לקבל כל אדם

לבורא עולם תפילה.
אתה בורא כל יצורי אנוש.
נתת לנו בחירה חופשית.
לימדתנו מידות טובות והנהגות ישרות.
בני האדם רשאים להשתמש במידות ובהנהגות כרצונם.
אך אנחנו בני בריתך צריכים להשתדל לקבל כל אדם כמות שהוא.
אנא מלך המלכים ואדוני האדונים.
עזור לנו לקבל כל אדם כמות שהוא.
בזכות זה נחזק את אהבת הריע.

השאר תגובה