תפילה כב: מתן כוח ורצון לדיירי בית קסלר

למנצח לאדון הארץ.
א-להינו וא-לוהי אבותינו א-לוהי אברהם, א-לוהי יצחק וא-לוהי יעקב.
הא-ל הגדול, הגיבור והנורא.
הא-ל הנמצא בכל מקום ובכל מצב
הא-ל המשגיח על כל בני האדם.
הא-ל הנותן כוח לבני האדם.
הא-ל אשר ברא רצון בבני אדם.
תודה על הכל.
תודה אשר נתת לנו מצוות ערבות הדדית.
תודה על דעה צלולה ותבונה ישרה לבני האדם.
תודה אשר נתת לנו רצון לבני האדם ודעה ישרה לבנות בית לאנשים מוגבלים.
תודה אשר נתת צוות להטיב לדיירים אלה.
אנא מלך המלכים ואדוני האדונים.
אנא תן לאנשים אלה כוח ורצון לעשות משהו עם עצמם.
כוח לבקש, כוח לדבר דברים אשר על ליבם.
כוח לצאת לטייל.
לקום בבוקר לעמל היום.
לשוחח אחד עם רעהו.
בזכות דברים אלה האור של אנשים אלה יחזור לפניהם.
ברוך אתה ה' שומע תפילה.

השאר תגובה