תפילה יט הוראת הלכה בדרך הישר

למנצח לאדון הכל.
א-להינו וא-לוהי אבותינו א-לוהי אברהם, א-לוהי יצחק וא-לוהי יעקב.
הא-ל הגדול, הגיבור והנורא.
הא-ל אשר ברא ובורא את עולמו בחסדו.
הא-ל אשר נתן והנותן לנו תורת אמת.
הא-ל אשר הסמיך מורי הלכה.
תודה על הכל.
תודה על תורת אמת ועל מורי הלכה הגונים.
אנא מלך המלכים ואדוני האדונים.
תן לנו כלים לירא אותך ולשמור מצוותיך באהבה.
תן בנו דעה צלולה ותבונה ישרה.
תקנה בנו הבנה נכונה וטהורה בכל הסוגיות שנדון בהן.
תן לנו הבנה שכל חיינו הם חיי תורה.
הבנה זו תביא אותנו שנלך להתייעץ עם אנשי מקצוע בסוגי-ה הנידונה.
בזכות כל הידע שרכשנו נבוא לפסוק פסק אמת וישר לפניך ונוסיף נדבך נוסף בעולמך.

השאר תגובה