תפילה יח: לעבודת השם ואהבת חינם

למנצח לאדון הכל.
אתה ברחמיך הרבים ציוותנו בית לשמך.
בבית זה רצית שנקריב קורבנותיך בקדושה ובטהרה ושם נהיה שלמים ומאוחדים ביחד.
אבל בעוונותינו הרבים טימאנו את זבול ביתך וסרנו מדרכך הישרה והטהורה.
אנא אבא שבשמיים ובארץ, עזור לנו לתקן את הדבר שדורש תיקון.
עזור לנו להרבות תורה. בקדושה ובטהרה.
עזור לנו להרבות אהבת חינם.
תן בליבנו שמחה ובזכות זה נעבדך ונשמח עם חברינו.
עשה אותנו רכים לקבל מצוותיך ולקבל כל אדם.
תן בליבנו הבנה כי אתה שופט כל הארץ וכך נהיה פחות שיפוטיים לגבי מורי ההלכה ואנשים שונים.
אבא שבשמיים ובארץ עשה את כל באי עולמך אגודה אחת בלבב שלם לעשות פעולות טובות בעולמך.
אנא מלך רחום וחנון הטמיע בנו בקשות אלה וכך נזכה לעבודת השם ואהבת חינם.

תגובה אחת

  1. מיכל ענבק ב- 18/08/2019 בשעה 11:32

    מרגשת כל מילה וכוונה. תודה יקר❤️

השאר תגובה