תפילה יז: לרפואת אברהם רפאל בן שפרה

למנצח על הרפואות תפילה.
א-לוהינו וא-לוהי אבותינו אברהם, יצחק ויעקב.
הא-ל הגדול, הגיבור והנורא.
הא-ל הרופא כל חולים והזוקף כפופים.
הא-ל המשגיח על כל בני האדם.
הא-ל הנמצא בכל מקום ובכל מצב.
תודה על הכל.
תודה ששלחת לנו שליח ציבור ישר והגון. אשר עמד עם הציבור מערב ראשון של סליחות עד נעילת שערים.
תודה על שנתת לנו שמש נאמן שעסק בכל צרכי בית הכנסת בנאמנות.
תודה שהושבת ביישובנו אדם הדואג לכל נצרך.
תודה שהצמדת לי מלווה ומדריך מסור המלווה אותי כל חיי.
תודה ששמת בינינו מרביץ תורה לכל דורש.
בזכות תפילה זו, תשלח רפואה שלמה מהשמיים רפואת הנפש ורפואת הגוף לאברהם (אורן) רפאל בן שפרה בתוך שאר חולי עמך ישראל.
ברוך אתה ה' שומע תפילה.

השאר תגובה