תפילה יד: לקבלת כוח

מזמור לנותן כוח.
הא-ל הגדול הגיבור והנורא.
הא-ל הנמצא בכל מקום.
הא-ל השומר בכל עת ובכל מצב.
הא-ל הנותן ליעף כוח.
תודה על הכל.
תודה על כל מה שבראת.
תודה שנתת כוח להתמודד עם קשיים.
תודה על דעה צלולה להבין אנשים שונים.
תודה שאתה נותן לי כוח לחיות בחברה הרגילה.
אנא מלך רחום וחנון.
המשך לתת לי כוח לחיות.
המשך לשלוח לי מלאכים, וצייד אותם בכוחך הגדול.
תן בחבריי כוח לסייע בעבורי.
הדבר הכי חשוב לי, תן לי כוח ללמוד תורתך ולקיים מצוותיך.
אבא שבשמיים אני צריך כוח גדול עתה,
תודה על הכל.

השאר תגובה