תפילה יא: תתיר צרורה

תפילה להתרת הצרורות.
הא-ל הגדול, הגיבור והנורא.
הא-ל הקונה שמיים וארץ.
הא-ל השולט על הכל.
עיניך תלויות על כל בשר.
תודה על הכל.
תודה על שאתה שולט על כל בריה.
תודה על שאתה מנהג עולמך בחסד.
אנא מלך רחום וחנון.
תתיר צרורותינו .
בזכות התרה זו, תוכל לטהרנו ולעלותנו בקדושה.
ובזכות תפילה זו, תתיר צרורותינו שלי ושל אשתי היקרה ואנו בע"ה נטהר ונעלה בקדושה לפניך.

השאר תגובה