תפילה ד לברך ולקלס את בוראי

לאהוב אלוה-ים.
נפשי נחשפה אליך.
למלך אדיר.
לריבון העולם שאמר בהבל פיו והיה העולם והעולם נהיה.
לאהוב בריותיו לאין קץ.
תודה על הכל.
תודה על שמחת חיים שנתת בי.
תודה על בינה ישרה שהחתמת בי להגות בתורתך.
תודה ששמת לי מורה אהוב ויקר אשר הורה לי חיי תורה.
אנא מלך רחום וחנון.
אני כלי מלא בושה לבקש ממך דבר.
אבל אני מבקש ממך רק לברך ולקלס את שמך ולא לקללך.
תודה תודה על הכל.

השאר תגובה