תפילה ב

תפילה לאלוה-ים.
הא-ל היושב בשמיים ובארץ.
הא-ל הנמצא בכל מקום.
תודה על ששמת אותי בין יושבי בית המדרש.
תודה שנתת בי את יכולת ההגיי-ה בתורתך ולהוציא חיבורים לשם קדושתך.
אנא מלך רחום וחנון יושב הכרובים.
תן לי דבקות אלה-ית מינימלית שאוכל להתפלל לפניך באהבה וברצון.
אל יבואו אליי מחשבות זרות והרהורים שאינם שייכים לשעה קדושה זו.
שוב תודה על הכל
ברוך שומע תפילה.

השאר תגובה