דברים לזכר מורי ורבי הרב גדי זצ"ל במלאות 40 שנה להסתלקותו

אמש התקיים ערב לזכרם למשה (מושיק) ברודצקי ולגדי רז

במלאות 40 שנה לנפילתם

דברים לזכר מורי ורבי הרב גדי זצ"ל במלאות 40 שנה להסתלקותו

באותו יום רע ומר, אחר קבלת הבשורה המרה מכל על הסתלקותך לגנזי מרומים והבכי המר שיצא מעמקי לבי וניסיון קריעת חולצתי, הבנתי כבר אז, שאת נשמתך ורוחך הגדולה והגבוהה, זוכרים ע"י לימוד ומעשים של תורה. כך היה, אחר כחצי שעה מעת קבלת הבשורה, כבר התקיים שיעור תורה בכיתתנו (כיתה ט) של מחנכנו דוד ירחי ז"ל. אנו כתלמידים הבנו ששיעור זה מוקדש לעילוי נשמתך הזכה. בעת ההיא, אני מנסה לחקותך במצוות ובמעשים טובים. מבלי להבחין בין עיקר לטפל מבחינתי. אחר סיום י"ב, כמובן אני הולך ומתיישב  בישיבות שונות (עין צורים, מעלה גלבוע וכולל הרמ"ה בקריית שמואל) לעסוק בתורת ה'. בפרקים השונים ובזמנים השונים שאיני בישיבות או כאילו אני לא דתי, אני תמיד ממשיך ללמוד את תורת ה'. לומד חומש עם רש"י, משנה יומית, גמרא (דף יומי), כותב שו"ת לאנשים עם מוגבלויות. מסיים ש"ס במעון לאנשים עם מוגבלויות בקריית חיים ולסיום זה מגיע לכבוד התורה ולכבדני ראש הכולל הרב הגאון עקיבא הכרמי זצ"ל, הסמכה לרבנות ועוד. הכל בזכותך גדי. הרי אתה יצאת בפעם האחרונה מבית ה', כאשר קראנו פרשת בהעלותך, בפרשה זו, הקב"ה מצווה את אהרון להטיב ולהדליק את נרות המנורה. אתה גדי הצתת בי את אש התורה אשר תישאר דלוקה בתוכי לתמיד ולעולם ועד בע"ה. במעשה חסד זה, נטלת דוגמא מאהרון הכהן אשר רק עשה ללא דיבור כלל. גדי אף פעם לא הורית לי מה לעשות, הכל הראת וחינכת מתוך דוגמא אישית.

  גדי אין לי מושג וזה גם לא ענייני מה נשמתך עושה בעולם העליון. אני סמוך ובטוח שנשמתך מחוברת באופן ישיר לכיסא הכבוד ונהנית מזיו השכינה ולומדת תורה עם שאר הנשמות.

סליחה שהטרדתי את נשמתך עתה, זה היה רק לכבודך ולמעננו שנדע היאך לדבוק בה' יתברך.

תודה רבה
שאול ענבר

השאר תגובה