שבועות נשא לקבל תורה נדרשת מידה של נזירות

קבלנו תורה מהקב"ה.להקב"ה אין גוף ואין דמות הגוף.מפני כך, קשה עלינו לתפוס את הקב"ה וכן את תורתנו.לעתים אף איני מבין את הפשט.אם הפשט אינו מובן, כל שכן הרמז, הדרש והסוד, אינם מובנים לי כלל וכלל.בעת שהתורה שבכתב לא ברורה, לעתים אף התורה שבעל-פה אינה נהירה.כדי להבין תורה לעתים נדרשת מידה של נזירות.אך לא בכל מקרה…

קרא עוד

פרשת במדבר: הכל סביב המשכן והמקדש

בפרשת במדבר מופיעים סדר הליכת ישראל במדבר. לכל שבט ושבט היה מיקום מסוים שבו הוא נסע קבוע. דוגמה: שבטים יהודה, יששכר וזבולון תמיד הלכו בצד מזרח. כך שכל שבטי ישראל היו מסודרים בצורת ריבוע. היכן היה מקומו של שבט לוי? שבט לוי עם אוהל מועד, הלך במרכזו של מסע ישראל. מדוע שבט לוי לא הלך…

קרא עוד

פרשת בהר בחוקותיי שחרור עבדים

בפרשת בהר אנו מצווים על עבד עברי.ברצוני להתחיל בשאלה מתי העבד משתעבד והיאך צריך להתנהג אליו.אדם משתעבד לעבד כאשר הוא עני.סוג נוסף של עבד, הוא אדם האוהב את אדונו ואינו רוצה לצאת לחופשי בשנת השביעית.לאור זה, אדונו רוצע את אוזנו במרצע ועבד זה נהפך לעבד עולם, עד שנת היובל.כאשר העבד עובד אצל אדונו, אדונו חייב…

קרא עוד

פרשת אמור: קיום מצוות על ידי קבוצה מישראל

הפרשה פותחת באיסור לכוהנים להיטמא למתים, חוץ מאמותיהם, אביהם, בניהם, בנותיהם, אחיהם ואחיותם.בנוסף, חל על הכוהנים איסור חתנות עם נשים מסוימות, הנשים האלה הן: זונה, חללה (שנולדה מפסול חיתון. כגון: בת שנולדה מאלמנה לכוהן גדול), גרושה.עבודת הכוהנים נעשית ע"י כוהנים שאינם בעלי מומים.במצב שכל הכוהנים טמאים, הם אסורים לאכול קודשים.כל האיסורים האלה חלים על הכוהנים…

קרא עוד

אחרי מות קדושים: המשפט ביד השופט

התורה מצווה בפרשת קדושים (יט,טו), כתוב על השופט לשפוט בצדק ולא לעשות עוול. בנוסף. לכל אורכה של התורה, קיימות מצוות מרובות לשופט. מפני כך, בטרם יבוא השופט לשפוט, הוא צריך ללמוד את מצוותיו ודיניו. היאך השופט ישפוט בצדק ולא יעשה עוול? כאשר השופט ישפוט, ישפוט ע"פ המשפט. מי יכול לכהן כשופט? השופט אינו מספיק שיהיה…

קרא עוד

פרשת תזריע מצורע: מה בין נידה למילה

הפרשה פותחת ביולדת היולדת זכר ולאחר מכן היולדת טמאה שבעת ימים, כטומאת נידה. פסוק אחר פתיחה זו, הקב"ה מצווה על מילת הזכר בגיל שמונת ימים. השאלה העולה, מה הקשר בין טומאת היולדת למילת הזכר? השאלה היא משתי סיבות: התשובה שלי לשאלה זו. עולמנו מורכב מהמספר שבע. שבעת ימי השבוע, שבעת ימי חגי פסח וסוכות, שבעה…

קרא עוד

פרשת שמיני: בעיית התפילה

אנו נמצאים ביום השמיני, לאחר שבעת ימי המילואים.ביום זה נחנך המשכן והשמחה הייתה כה גדולה.בעת או כתוצאה משמחה זו, שני בני אהרן נתנו אש זרה ומתו מכך.לאחר פרשה זו, הקב"ה מורה לכוהנים לא להיכנס לעבודת הקודש שיכורים.חלק מהמפרשים מסבירים את סמיכות הפרשה לציווי זה, שבני אהרן נתנו אש זרה, מפני שהם היו שיכורים.פרשה זו אומרת…

קרא עוד

פסח תשפג: להשיב לפי דעת הבן

יציאת מצרים זה אירוע משמעותי בחיינו. אילו לא יצאנו ממצרים, היינו משועבדים במצרים וכל ההיסטוריה הייתה שונה לחלוטין, ללא ידיעת ה' ותורה ומצוות.  מפני כך, יציאת מצרים היא האירוע המכונן של עם ישראל, שבו התחלנו להיות עם. אם כך, ראוי שכל איש ואישה מישראל יתעניינו ביציאת מצרים, לפי הבנתם. באמת כך מובא בתורה ובהגדה, ארבעה…

קרא עוד

פרשת צו: בכל תודה ובלבב שלם

קרה לי נס גדול, לפני מספר שנים.במשך השנים התבוננתי והעמקתי בנסי וחשתי שרצוני להודות.למי אודה ואיך?חשבתי וחשבתי ולקח לי הרבה זמן להגיע למסקנה.מסקנתי הייתה שעלי להודות לבורא עולם השולט על הטוב והרע כאחד.והימים ימי בית המקדש בתפארתו.לבי, נפשי וכל גופי חשקו למקדשנו, בהר הקודש בירושלים.בטרם אוכל להעלות להקריב קורבן תודה לה', עלי להכינו.אקח בהמה ולחם…

קרא עוד

פרשת ויקרא: העולה היא המודל לכל הקורבנות

ספר ויקרא פותח בעבודת הקורבנות.עבודת הקורבנות יש בה חשש התדרדרות לעבדה זרה.באמת כך היה בתקופות מסוימות בישראל, כפי שאנו יודעים,מפני כך, הקב"ה מצווה להקריב העולה.העולה קרבה, מהבהמה, מהבקר ומהצאן.בנוסף, המקריב אינו אוכל את העולה וכמובן גם הקב"ה אינו אוכל את הקורבנות.בסוף כל סוג של עולה כתוב, לריח ניחוח לה'.אנו יודעים שה' אינו מריח ולהקב"ה אין…

קרא עוד