פנחס הארץ מוגשת כמגש של כסף ואתם תקיימו מצוותי

בפרשתנו מתקיים המניין השני של ישראל, לקראת כניסתם לארץ.ישראל נמצאים בגבול יריחו בשנת הארבעים.מניין זה מתבצע לקראת חלוקת הארץ לשבטים.החלוקה נעשתה ע"פ גורל.מכך שהחלוקה בצורה זו, אנו מבינים שהחלוקה בוצעה ע"י ה' וישראל לא היו צריכים להתעסק בזה.נושא החלוקה, מוגש לישראל כמגש של כסף.אחר מגש זה, טקס החלפת המנהיגים מתבצע.יהושע מחליף את משה.החלוקה והחלפת הנהגה,…

קרא עוד

בלק ברכה וקללה

פרשתנו מתחילה שישראל קרובים למואב ומואב מפחדים ממלחמה עם ישראל. מפחד זה, קורא בלק לבלעם לקלל את ישראל. בלעם נענה לבלק ואולם אומר למואב את הדבר שה' ישים בפיו אותו אדבר. כך היה, בלעם בא וה' מברך את ישראל. אנו רואים שברכה מסייעת וגם במקומות אחרים ברכה וקללה יש להן חשיבות גדולה, לדוגמה בפרשות בחוקותי…

קרא עוד

חקת גדלנו בכמה שנים

בפרשתנו מופיעה תלונת ישראל, שאין להם שתייה.לאור זאת, ה' מצווה את משה לקחת את מטהו וכן מצווה את משה ואהרן להקהיל את העם אל הסלע.סלע זה יוציא מים לישראל ע"י שנדבר אליו.באמת כך היה, כל העם באים אל הסלע.כעת משה מכה בסלע במקום לדבר אליו.משה ואהרן נענשים על מעשה זה.העונש שמשה ואהרן לא נכנסו לארץ.סיבת…

קרא עוד

קרח מעמדות

בתחילת הפרשה ישנה "מתקפה" על  משה ואהרון  מצד קורח ועדתו. קורח ועדתו טוענים בפני משה ואהרון, מדוע אתם מתנשאים על קהל ה' או במילים של ימינו מדוע אתם  הצבתם אתכם בראש. טענתם אינה צודקת לחלוטין, מפני שה' קבע שהם יהיו מנהיגי הציבור. חטאם של עדת קורח, הוא שהם רצו להחליף את משה ואהרן. בכך הם…

קרא עוד

שלח הזיכרון

בסוף פרשת השבוע מופיעה פרשת ציצית. כתוב בה, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי.מצווה זו מסמלת את כל תרי"ג מצוות.התזכורת היא בלבישת הציצית על הגוף של אנשים.שאלתי האם ואיך אפשר לזכור בכל עת את הקב"ה שלובשים את הציצית?משאלה זו, ברצוני להעלות איך זוכרים דברים שונים?ראשית אנו זוכרים, אם אנו מתמקדים בדבר (לי ההתמקדות עוזרת בדרך…

קרא עוד

פרשת בהעלותך הזדמנות נוספת

בפרשתנו אנו מצווים לקיים פסח שני.פסח שני, מתקיים חודש אחרי חג הפסח.האנשים המצווים בו, אנשים שהיו טמאי מת, ואנשים שהיו רחוקים מהמקדש.מדוע נצטווינו במצווה זו?מצווה זו, היא הקרבת קורבן הפסח, ועונשה כרת כאשר קורבן זה אינו מוקרב.כדי למנוע החמצה של מצווה כזו גדולה, נתנו הזדמנות נוספת בפסח שני.מצווה נוספת שיש בה עונש כרת, היא מצוות…

קרא עוד

פרשת נשוא כל יום, הוא יום חדש 

בסוף פרשת נשוא, אנו קוראים את פרשת הקורבנות של הנשיאים.  בפרשה זו, מתוארים שנים עשר קרבנות זהים שהקריבו הנשיאים בכל יום מהקמת המשכן. כאשר פריט אחד משתנה בכל יום רק הנשיא המקריב. השאלה, מדוע התורה חוזרת שתים עשרה פעמים על אותו קורבן ולא כותבת פעם אחת את הקורבן וכותבת שבכל יום נשיא אחר הקריב? תשובה…

קרא עוד

וזאת הברכה: מקטנות לגדלות

הבן של יעקב, לוי. בתחילת דרכו רצח את תושבי שכם.רצח זה בא בעקבות מעשה דינה.עקב מעשה זה, יעקב בעת הברכות לבניו, מקלל את שמעון ולוי על מעשה שכם.בעת חטא העגל שבט לוי אינו משתתף בחטא.כאשר משה קורא מי לה' אלי, כל שבט לוי מתקבץ לאהל מועד.בזכות זו, שבט לוי זוכה לברכת משה ולעבודת המקדש.לעומת שבט…

קרא עוד

פרשת האזינו ויום כיפור תשפ"ד: אחר ההוכחה חייבת לבוא סליחה ותשובה

פרשת האזינו מרובה בתוכחות נגד ישראל. התוכחה הראשונה שמשה מוכיח, כתובה בפרשתנו (לב,ה), "שִׁחֵ֥ת ל֛וֹ לֹ֖א בָּנָ֣יו מוּמָ֑ם דּ֥וֹר עִקֵּ֖שׁ וּפְתַלְתֹּֽל". משה מוכיחם על כל תלונותיהם במדבר. תלונות אלה נחשבות בעיני משה כמום של ישראל, מפני שישראל חוו את ניסי המדבר והיה די להם במספר נסים מצומצם על מנת שיסמכו שכל הדרך תעבור למישרים ללא…

קרא עוד

ראש השנה תשפ"ד: עת רצון עכשיו

איך אתנהג בימי הדין הללו?איני מתקשר עתה לכל דבר דתי.לא לסליחות, לא לתפילות, לא לשופר.הרגשה זו הייתה בהרבה שנים.אך השנה אני מרגיש משהו נוסף, שאין לי רצון לכל אלה.אך אני יודע שבעוד מספר ימים מלך העולם יישב על כיסא דין ועל כיסא רחמים ויבוא לדון כל באי עולם.איך אבוא לפני מלך העולם בלבוש שק ואפר.אולי…

קרא עוד