שביעי של פסח: נס גלוי נס נסתר ומה שביניהם

"וַיֵּט מֹשֶׁה אֶת יָדוֹ עַל הַיָּם וַיּוֹלֶךְ ה' אֶת הַיָּם בְּרוּחַ קָדִים עַזָּה כָּל הַלַּיְלָה וַיָּשֶׂם אֶת הַיָּם לֶחָרָבָה וַיִּבָּקְעוּ הַמָּיִם" (שמות יד,כא) בשביעי של פסח אנו קוראים את שירת הים. הטעם לכך, מפני שביום זה התרחש נס קריעת ים סוף. נס זה היה גלוי לעיני כל. מה הוא נס גלוי? נס גלוי זה נס…

קרא עוד

ליל הסדר: אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה

עבדים היינו לפרעה במצרים. ויוציאנו הקב"ה משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. מדוע הקב"ה פדה אותנו? למען לתת לנו את תורתו. למה לתת לנו את תורתו? הרי זה כובל אותנו ומחזיר להיות עבדים כמו במצרים! אין זה כלל שווה להיות עבדי ה' או להיות עבדי פרעה. עבדי פרעה: עבדות חומרית עבודת גופנית. עבדי ה': משתעבדים לאביהם…

קרא עוד