מהי תפילה מילים או מנגינות או מילים וגם מנגינות 

*לזכר אברהם אורן זצ"ל, שהיה בעל תפילה בקהילתנו שנים רבות* אבי מורי ואני מתכוננים אחר חצות לילה ללכת לומר סליחות ראשונות. רגע קט לפני צאתנו, אני תופס רגע של התבודדות עם הקב"ה. אחר נוטל ידי להיטהר לפני שאשפוך תחנוני לפני מלך המלכים. הגיע הרגע , אבי קורא לי "הגיע הזמן, בא נלך". אנו יוצאים לדרך…

קרא עוד

תפילה ס: לקבל הכל בהבנה ובאהבה ובשמחה

למנצח לאדון הכל.אתה בראת הכל בחכמה.אתה שולט בעוז על בריאתך.כך כל התרחשות בעולמך היא מדויקת ומחושבת עד אין קץ.כך אנו בני בריתך צריכים להבין ולהפנים שכל הקורה לנו מדויק ומחושב עבורנו.על כן אנו צריכים לקבל, להבין ולהפנים באהבה ובשמחה כל המתרחש בנו ועבורנו.אין לנו מה להתנגד או חס וחלילה להיות בעצבות מהמתרחש לנו.בזכות קבלה זו,…

קרא עוד

תפילה נט: כאן ועכשיו

מסע לריבונו של עולם תפילה.אנו בניך חיים את חיינו בשגרה ברוכה בחסדך הגדול וברחמיך הרבים.קמים לעמל ימינו.עושים את המוטל עלינו בגיל ובשמחה כלפיך וכלפי הסובבים אותנו.אוכלים ושותים כצורכינו.החיים עוברים בטוב ונעימים.אבא שבשמיים תן לנו לראות אור קטן ודקיק מאורך הגדול והבהיר.שחלקיק מאורך ילווה אותנו בכל רגע ורגע.שנשכיל להבין שאנחנו לא יכולים רגע בלעדייך.הכל בזכותך כאן…

קרא עוד

תפילה נח: לקבלת שפע אלוקי ושמחה

תפילה לא-לוהים.אנו חיים חיים שגרתיים ושוכחים אותך בשגרה זו.אנא סלח לנו על כך.אנו טרודים בעצמנו ולא זוכרים את אבינו.אנא אבא שבשמיים האר לנו בכל מעשינו.תן לנו הבנה שאתה בכל מעשה ומעשה שלנו ובכל מקום ובכל מצב איתנו.אנו צריכים להשקיע זמן בלימוד תורתך הקדושה.כך נקבל הבנה יותר מעמיקה במציאותך.ועם הבנה עמוקה זו נזכה לקבל את אורך…

קרא עוד

מהי תפילה מילים או מנגינות או מילים וגם מנגינות

אבי מורי ואני מתכוננים אחר חצות לילה ללכת לומר סליחות ראשונות. רגע קט לפני צאתנו, אני תופס רגע של התבודדות עם הקב"ה. אחר נוטל ידי להיטהר לפני שאשפוך תחנוני לפני מלך המלכים. הגיע הרגע , אבי קורא לי "הגיע הזמן, בא נלך". אנו יוצאים לדרך לבית הכנסת של הכפר. בדרכנו אנו מתחברים לשורה ארוכה של…

קרא עוד

תפילה נז: לכוון בתפילה

אשא תפילה לכוון בתפילה.אתה בורא עולם ואתה יוצר כל.אתה שולט בכל ואתה מניע כל.אדון הכל המנהל כל ובכל עת ובכל מקוםהכל פועל כרצונך ובחסדך הגדול.באתי להתפלל לפניך ואיני יודע היאך לכוון דעתי הקטנה והמצומצמת אליך.איני מודע תמיד לחסדך הגדול ולכוחך האין סופי , על כן איני יכול לעמוד ולשפוך שיחי לך.אבא שבשמיים מלך המלכים מלך…

קרא עוד

תפילה נו: לדעת שיש יעוד לאדם בכל עת

למנצח על החיים תפילה.איננו מבינים כל דבר בעולמך.בנוסף אין אנו צריכים להבין כל דבר בעולמך.אלא אנא מלך המלכים ואדוני האדונים.תן לנו הבנה פעוטה בדבר הסמוי מעינינו.בזכות הבנה זו, שיש לכל דבר תכלית ויעוד בעולמך.אולי נבין מדוע יש אנשים שאין ביכולתם לתקשר ולהביע את עצמם.אולי נבין שאנשים אלה חושבים על עניינים המעניינים אותם.מחשבות אלה חשובות להם…

קרא עוד

תפילה נה: לחיות כרגיל

תפילה למלכו של עולם.אתה בראת כל ייצור כרצונך.הטלת על כל אדם, חיים שלמים.אנו מצווים על ידך לחיות את חיינו בשלמות ובאמונה שאלו הם חיינו עתה.כאשר נקלוט ונפנים צווי זה, ייטב לנו ונמשיך את שגרת יומנו ללא רבב של קושי ועצבות בלבבנו.אנא מלך המלכים.עזור לנו לקלוט צווי זה וכך יתאפשר לנו להטיב ולהועיל בעולמך.ברוך אתה שומע…

קרא עוד

תפילה נד: להבין את עמלנו בעולם

לעמל תפילה.נתת אותנו עתה עם כל מה שיש בנו.ה', למה שמת אותנו עתה כאן?מה תפקידנו?הלא אנו אפס מבלעדיך.אנא מלך המלכים ואדוני האדונים.תן בנו הבנה שאם בראת אותנו, אנו חשובים לך ואנו ראויים ונחוצים לך.עם הבנה זו הוסף לנו הבנה, שלעמל יצרתנו.לפיכך אנו עבדיך צריכים לעמול כדי להתחיל למלאות את תפקידנו בעולמך.ברוך אתה שומע תפילה.

קרא עוד

תפילה נג: לשלווה

למנצח על השלווה.אתה בראת עולם שלם ומושלם.כל דבר בעולמך שלם למרות שאיננו רואים בדבר שהוא שלם.כך כל מעשיך שלמים ומושלמים.אנו צריכים לקבל את הכל בשלמות בשלווה.מפני שרצונך כך שיהיה בעולמך עתה.בזכות שלמות ושלווה זו, נוסיף שלמות ושלווה בנו ובעולמך.כך נצליח לקדם אותנו ואת עולמך.ברוך אתה שומע תפילה.

קרא עוד