חנוכה תש"פ בימים ההם בזמן הזה

בימי שלטון החשמונאים, היוונים נכנסו למקדש ה' והכניסו צלם להיכל וטימאו את כל השמנים. בעת ההיא בית חשמונאי נלחמו ביוונים והמלחמה הייתה קשה מאד. מפני שהיוונים היו רבים והחשמונאים היו מעטים. לבסוף בית חשמונאי גברו על היוונים והוציאו צלם שבהיכל ומצאו כד קטן ובו שמן טהור. השמן בכד זה הספיק ליום אחד. אולם נעשה נס…

קרא עוד