פורים תש"פ: יום גדול וקדוש עומד לפנינו

המן האגגי מזרע עמלק, ביקש להרוג ולאבד את כל היהודים. הרג ואיבוד זה – היה גם שמד רוחני של עם ישראל. אולם מרדכי היהודי משיירי כנסת הגדולה, בחכמתו הרבה ובתושייתו הגדולה הצליח להציל את עם ישראל. בעקבות הצלה זו, מרדכי היהודי ואסתר המלכה קבעו את תוקף ימי הפורים, כמו שכתוב: " ותכתב אסתר המלכה בת־אביחיל…

קרא עוד

חנוכה תש"פ בימים ההם בזמן הזה

בימי שלטון החשמונאים, היוונים נכנסו למקדש ה' והכניסו צלם להיכל וטימאו את כל השמנים. בעת ההיא בית חשמונאי נלחמו ביוונים והמלחמה הייתה קשה מאד. מפני שהיוונים היו רבים והחשמונאים היו מעטים. לבסוף בית חשמונאי גברו על היוונים והוציאו צלם שבהיכל ומצאו כד קטן ובו שמן טהור. השמן בכד זה הספיק ליום אחד. אולם נעשה נס…

קרא עוד

סוכות תש"פ: חג הסוכות חג האחדות

" דבר אחר "פרי עץ הדר" אלו ישראל מה אתרוג זה יש בו טעם ויש בו ריח כך ישראל יש בהם בני אדם שיש בהם תורה ויש בהם מעשים טובים "כפות תמרים" אלו ישראל מה התמרה הזו יש בו טעם ואין בו ריח כך הם ישראל יש בהם שיש בהם תורה ואין בהם מעשים טובים…

קרא עוד

יום הכיפורים תש"פ: חטאינו בשגגה נעשים

"וְנִסְלַח לְכָל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְלַגֵּר הַגָּר בְּתוכָם, כִּי לְכָל הָעָם בִּשְׁגָגָה" (במדבר טו,כו) יום הכיפורים הוא יום סליחה וכפרה. אחר ימי התשובה וימי הדין, מגיע יום הסליחה והכפרה. על מה יום זה סולח ומכפר? הסליחה והכפרה באים על חטאים הנעשים בשגגה. שני טעמים בדבר. הראשון, הפסוק המצוטט למעלה מעיד על כך. כתוב בפסוק, "כי…

קרא עוד