פרשת האזינו: תחילת השירה

לעילוי נשמת יוסי נחום ז"ל משדה תרומותמשה שר את שירת ההילולים לה'.בתחילה, משה לוקח את השמיים ואת הארץ לעדים שהקב"ה מקיימם לעולם ועד.אחר העמדת העדים, משה משבח את העם על קליטת התורה.תורתנו נמשלה כאן לטל היורד בקלילות ומשהו נעים מכסה אותנו.אחר שבחה של תורה, בא לשבחו של מקום ושאין העם שומע בקול ה'.אל אי שמיעה…

קרא עוד

פרשת וילך: מועד הקהל

משה מצווה את ישראל בשנה הראשונה לשמיטה לאחר שנת השמיטה, להיקהל במקדש ולהאזין ביחד לתורתנו. השאלה העולה ממצווה זו, מדוע חלה מצווה זו בשנה הראשונה לשמיטה? עולות בדעתי שתי תשובות: בשנה הראשונה לשמיטה בחג הסוכות, מביאים מעשר ועדיין אין הרבה תוצרת להביא בתחילת שנה זו, לכן יש מספיק פנאי לקרוא ולשמוע את תורתנו. בשנת השמיטה,…

קרא עוד

פרשת ניצבים וראש השנה תשפ"ג: ברית חדשה

היום אתם ניצבים לפני ה'. לשם מה אתם ניצבים? כדי לכרות ברית עם ה'. אנו קוראים מידי שנה פרשה זו, בשבת של לפני ראש השנה. ברית זו, נכרתת בין ה' לבין כל אחד ואחת מישראל. ברית זו, לא התרחשה בעבר בלבד, אלא מתרחשת יום יום. מפני שהכתוב אומר את זה בעצמו. בדברים (כט,יג-יד) כתוב: "וְלֹ֥א…

קרא עוד

פרשת כי תבוא: עמנו קיים בזכות עבודת ה' וקיום מצוותיו

משה אומר לישראל, אתם עם בזכות עבודת ה' וקיום מצוותיו. מפני כך, ישראל נקראים "עם סגולה". פרושו של דבר זה, שאנו איננו יכולים לעשות ככל שעולה על דעתנו. מחובתנו לעבוד את ה'. היאך נקיים צו זה? הרי יש לנו הרבה גירויים בעולמו של הקב"ה המפריעים לנו להתמקד בהקב"ה. אני רק אתן עצה מניסיוני, אבל יש…

קרא עוד

פרשת כי תצא: המחייה היא הזכירה

בפרשה זו, אדבר על דברים שאולי מוכרים ומובנים לכל, אך לי דבר זה התבאר השנה יותר.הקב"ה מצווה אותנו, זכור את אשר עשה לך עמלק.המצווה כוללת שלושה חלקים: א. לזכור ב. לא לשכוח. ג. מחיית זכר עמלק.זכור: לזכור בפה, לספר לנו ולילדינו את הסיפור הזה.לא לשכוח: לא לשכוח את הסיפור הזה מהלב. כלומר, אסור לנו לשכוח…

קרא עוד

פרשת שופטים: שמור על עצמך

הפשט של שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, הוא שצריך למנות שופטים ושוטרים בכל מקום.תפקידם, לשפוט משפט צדק.אך קיים פירוש נוסף לשופטים ושוטרים.השפתי כהן (המוכר מפירושו על השולחן ערוך), אומר שיש לנו שבעה שערים בגוף והם:שתי עיניים, שתי אוזניים, אף, פה וראש, שהם השערים בגופנו ועליהם אנו צריכים לתת שופטים ושוטרים.לדעתי כוונתו של הש"ך, שאנו…

קרא עוד

פרשת ראה לילדים: אהבת ה' דורשת מאתנו אהבה לה'

ה' א-להינו אוהב אותנו ורוצה בנו כל כך כל כך.מפני שהקב"ה רוצה אותנו הוא מצפה שנאהב אותו.אהבתו של הקב"ה היא כל כך חזקה ועזה אלינו.מתוך כך, הקב"ה מצווה את עמו האהוב מאוד, לקיים מצוות.הקב"ה מצווה לקיים מצוות, מפני שה' אוהב אותנו וחפץ שנקיים מצוותיו בכל עת ומצב ומקום.אפילו שקשה לנו לקיים את מצוותיו, אנו מקיימים…

קרא עוד

פרשת ראה: רק להקב"ה יש רשות לקלל

עוד רגע ישראל יעברו לארץ ישראל.בארץ יתקיים מעמד הברכה והקללה.כנראה מעמד זה היה מרשים ביותר.ישראל עמדו בין הר גרזים ובין הר עיבל.הקב"ה מברך את ישראל כאשר פניהם להר גרזים ומברכם כאשר הם שומרים מצוותיו.הקללה אשר הקב"ה מקלל את ישראל על אשר לא שמרו את מצוות ה', בעת הזו, ישראל הפכו פניהם להר עיבל שהיה בצד…

קרא עוד

פרשת עקב לילדים: שמירת מצוות בארץ ישראל

ארץ ישראל אשר עם ישראל עוברים אליה בעוד מספר ימים.הסגולה של הארץ, הקב"ה משגיח עליה, לעומת כל הארצות האחרות שאין השגחת ה'.אך השגחה זו תלויה בקיום מצוות שלנו.הדבר החשוב ביותר, שנעבוד את ה' בכל לבבנו ובכל נפשנו.הקב"ה אומר לנו, שהדבר החשוב ביותר בעבודת ה', היא לעבוד את ה' בכל לבבך ובכל נפשך.בזמן שנשמור את מצוות…

קרא עוד

פרשת עקב: פרשת ארץ ישראל מהווה דגם לקשיי העולם הזה

משה פונה ומזהיר את ישראל לשמור את מצוות ה'.פנייה זו באה מפני אהבת ה' את ישראל.אחר פנייה זו, משה מזכיר שהקב"ה הוציא אותם ממצרים וכל התלאות אשר היו שם.משה מסכם את יציאת מצרים ואת הניצחון על המלכים אחרים, בזכות ה' א-להינו.אך משה מזכיר לישראל ולנו, שגם אנו צריכים לפעול למען ארץ ישראל.הדרישה של הקב"ה מאיתנו,…

קרא עוד