פרשת נח: התמקדות בעצמך בשעת צרה

"בעצם היום הזה בא נח ושם וחם ויפת בני נח ואשת נח ושלשת נשי בניו אתם אל התבה" (בראשית ז,יג)

פרשתנו מתחילה בהבאת מבול על העולם ע"י הקב"ה. הקב"ה אומר לנח לעשות תיבה ולהכניס אליה את עצמו ואת כל משפחתו. בנוסף הקב"ה מסביר לנח את הסיבה לבניית התיבה. הסיבה, מפני שהשחית כל בשר את דרכו על הארץ. לכן הקב"ה מחריב את עולמו ע"י הבאת מבול על הארץ. מפני כך הקב"ה אומר לנח לעשות תיבה ע"מ שנח ומשפחתו ישרדו את המבול ע"י שהם ישהו בתיבה בזמן המבול.  

ברצוני לעסוק במשמעות כניסתם של נח ומשפחתו לתיבה בזמן המבול? הרי הקב"ה יכול להציל אותם גם ללא תיבה.

נח ומשפחתו היו זקוקים לעשות חשבון נפש "ולחשב מסלול מחדש" בשעה שהקב"ה מחריב את עולמו. כפי שאנו מכירים בעת צרה, אנו נדרשים לעשות חשבון נפש לעצמנו. לעשות חשבון נפש בצורה הטובה ביותר, צריך להתנתק מכל דבר חיצוני שעלול להפריע. משעה שאדם מנותק והוא נמצא עם עצמו לבדו, אדם יכול להסתכל לתוך עמקי ליבו ולעשות חשבון נפש אמיתי ומעמיק עם עצמו, ללא כל הפרעה מבחוץ.  

אביא עתה דוגמה לחשיבות להתנתק מכל דבר על מנת לעשות חשבון נפש אמיתי עם עצמנו. לדוגמה, אני צריך לקבל החלטה אישית בדבר קבלת תפקיד. ראשית אני צריך לברר אם אני רוצה תפקיד זה. לכן אני צריך לנתק את עצמי מכל דבר המפריע לקבל החלטה זו. לאחר החלטה זו, אני צריך לברר האם אני יכול לקבל תפקיד זה. החלטה זו לפעמים תלויה בגורמים אחרים ולא רק בעצמי. החלטה זו אני צריך לקבל אותה בהתחשב בגורמים אחרים. לכן אני לא יכול להתנתק מהגורמים התלויים בהחלטה זו. מדוגמה זו ניתן לראות שלעתים צריך להתנתק מכל גורם חיצוני ולעתים צריך להתנתק מחלק מהגורמים החיצוניים.    

תפילה להתמקדות עצמית 

למנצח על העולם בכבודו תפילה. 

אתה בראת את הכל בכבודך. 

נתת לבני אדם מחשבות עד אין קץ. 

אנו צריכים להתמקד במחשבותינו כדי ליצור ולעשות דברים להטיב בעולמך ולהאדיר שמך. 

אנא מלך מלכי המלכים ואדון האדונים. 

שלח לנו שלווה וריכוז גבוה במעשינו. 

בזכות שלווה וריכוז זה, נצליח לקדם את עולמך בצעד קטן נוסף. 

ברוך אתה שומע תפילה. 

שבת שלום  

שאול ענבר

השאר תגובה