פרשת ויצא: להודות בכל מצב

"ותהר לאה ותלד בן ותקרא שמו ראובן כי אמרה כי ראה ה' בעניי כי עתה יאהבני אישי" (בראשית כט,לב)
פרשתנו פותחת ביציאת יעקב אבינו מבאר שבע לחרן או ליתר דיוק סמוך לחרן. יעקב מתחתן עם לאה ורחל ונולדים ליעקב שנים עשרה ילדים שם. אנחנו רואים שכאשר האמהות נותנות שמות לילדיהן, פירוש השמות הם שבח והודאה להקב"ה. אביא מספר דוגמאות לשמות אלה.
א. בפסוק המצוטט למעלה לאה יולדת את ראובן. הסברה לשם זה, שבזכות שהקב"ה ראה שלאה שנואה לעומת רחל ועתה בעת הולדתו של ראובן יעקב גם אוהב את לאה.
ב. שמעון – לאה יולדת את שמעון. ההסבר של לאה לשם זה, בזכות שהקב"ה שמע שאני (לאה) עדיין שנואה אע"פ שיש לי את ראובן, לכן הקב"ה נתן לי את שמעון.
ג. יוסף – רחל יולדת את יוסף. ההסבר של רחל לשם זה, בזכות הולדת יוסף הקב"ה מנע ממני (רחל) בושה בכך שלא יהיה לי ילד. בנוסף להודאה זו, רחל מבקשת מהקב"ה שיהיה לה בן נוסף.
ההסברים לשמות אלה וההסברים לשמות האחרים של ילדיהן מלמדים אותנו שצריך ואפשר להודות בכל עת ובכל מצב להקב"ה. דבר זה אינו ברור מאליו כאשר אנו רואים ושומעים את ההסברים לשמות האלה, אנו חשים שהאמהות נמצאות במצב לא הכי טוב בחייהן. לדוגמה כאשר לאה יולדת את ראובן , לאה מרגישה ממש בעוני, לעומת אחותה רחל. דוגמה נוספת כאשר רחל יולדת את יוסף, רחל נמצאת במצב של בושה בפני כל האנשים האחרים שיש להם ילדים ולה לא היו ילדים עד עתה. הרבה יותר קל במצבים כאלה לשקוע בהם ולא לראות את הצד הטוב שיש עתה. העובדה שהאמהות מצליחות לראות את הצד הטוב ולא לשכוח את הקב"ה ובנוסף לשבח ולהודות להקב"ה, מלמדת אותנו שאפשר וצריך להודות לקב"ה בכל מצב ובכל עת.
תפילה להודות בכל מצב ובכל עת
מזמור לה'.
אתה יסדת עולם.
אתה חקקת אותנו בתוכו.
כל המתרחש אתנו הוא למענך ולמעננו.
אף ההתרחשויות שאינן צריכות להתרחש להבנתנו הדלה, הן למענך ולמעננו.
אנא מלך העולם השולט בכל בכבודו האר כל התרחשות והתרחשות שנדע ונבין במה היא מקדמת או תורמת לעולמך.
בזכות הארה זו, נחפוץ לשבח ולהודות לך בכל מצב ובכל עת.
ברוך אתה שומע תפילה.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה