תפילה טו: המשכת חיי באופן רגיל

למנצח על חיי מזמור שיר.
אלוה-ינו ואלוה-י אבותינו אברהם, יצחק ויעקב.
הא-ל הגדול הגיבור והנורא.
הא-ל הרופא כל חולים.
הא-ל השולט על כל העולם בכבודו.
הא-ל המטיב לכל חי.
תודה על כל מה שבראת.
תודה על חמשת החושים ששמת בי.
תודה על דעה צלולה ועל מחשבה טהורה.
תודה על שמחה ועל עצב שנטעת בי
תודה על אין כאב.
תודה על כאב, אשר בלעדיו לא הייתי יכול לרפאות את גופי.
אנא יושב מרום ושוכן ארץ, אשר בידך נפש כל חי.
אתה אחראי על כל פעול ואתה יוצר כל נוצר.
תן לי כוח הגוף וכוח הנפש להמשיך לחיות רגיל.
אני רק מבקש להמשיך בפעילות היום יומית .
תן לי כוח ליצור ולחדש בתורתך ולהטיב לבריות ולעולם.

השאר תגובה