יום ירושלים וחג השבועות תשפ"ב: סדר המועדים

דברים אלה מוקדשים לעילוי נשמת מר צבי לפידות ז"ל, אשר נתן לי את האפשרות הראשונה להקליד במחשב ברגלים.בטו' בניסן יצאנו לחרות ממצרים.יציאה זו הייתה בעינינו, יציאה פיזית בלבד ועדיין לא ידענו לשם מה יציאה זו.בה' אייר תש"ח, בן גוריון הכריז על הקמת מדינת ישראל וכבר קומץ רבנים החל לראות את יד ה' כאן.כח' אייר תשכ"ז…

קרא עוד

שבועות תש"פ: כיצד מקבלים תורה

בחודש השלישי לצאת בני ישראל ממצרים, בני ישראל באו למדבר סיני משה רבנו עולה שם על הר סיני ומתייחד עם הגבורה. איש לא יבין מה התרחש באותם ימים, בין הקב"ה למשה. התרחשות זו הייתה נשגבה מכל בינה. כי משה האיש, הוא אדון הנביאים. ככתוב, פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות. לסוף ארבעים יום…

קרא עוד

שבועות הללוי-ה לתורה

באחד בסיוון באנו מדבר סיני וחנינו מול הר האלוה-ים. האלוה-ים מעלה את כולנו לדרגת משרתי ה'. משרתי ה' מתכוננים לרגע הגדול ביותר בהיסטוריה כמו הכנותיו של כהן גדול ביום הכיפורים. פרישה מאישה, היטהרות הגוף ועוד כהנה וכהנה הכנות. עתה הרגע הגדול מגיע. ה' יורד על ההר ונותן לנו עשרת הדברים, תורה, מצוות, חוקים ומשפטים. בנוסף…

קרא עוד