פרשת בהר בחוקותיי שחרור עבדים

בפרשת בהר אנו מצווים על עבד עברי.ברצוני להתחיל בשאלה מתי העבד משתעבד והיאך צריך להתנהג אליו.אדם משתעבד לעבד כאשר הוא עני.סוג נוסף של עבד, הוא אדם האוהב את אדונו ואינו רוצה לצאת לחופשי בשנת השביעית.לאור זה, אדונו רוצע את אוזנו במרצע ועבד זה נהפך לעבד עולם, עד שנת היובל.כאשר העבד עובד אצל אדונו, אדונו חייב…

קרא עוד

פרשת אמור: קיום מצוות על ידי קבוצה מישראל

הפרשה פותחת באיסור לכוהנים להיטמא למתים, חוץ מאמותיהם, אביהם, בניהם, בנותיהם, אחיהם ואחיותם.בנוסף, חל על הכוהנים איסור חתנות עם נשים מסוימות, הנשים האלה הן: זונה, חללה (שנולדה מפסול חיתון. כגון: בת שנולדה מאלמנה לכוהן גדול), גרושה.עבודת הכוהנים נעשית ע"י כוהנים שאינם בעלי מומים.במצב שכל הכוהנים טמאים, הם אסורים לאכול קודשים.כל האיסורים האלה חלים על הכוהנים…

קרא עוד

אחרי מות קדושים: המשפט ביד השופט

התורה מצווה בפרשת קדושים (יט,טו), כתוב על השופט לשפוט בצדק ולא לעשות עוול. בנוסף. לכל אורכה של התורה, קיימות מצוות מרובות לשופט. מפני כך, בטרם יבוא השופט לשפוט, הוא צריך ללמוד את מצוותיו ודיניו. היאך השופט ישפוט בצדק ולא יעשה עוול? כאשר השופט ישפוט, ישפוט ע"פ המשפט. מי יכול לכהן כשופט? השופט אינו מספיק שיהיה…

קרא עוד

פרשת תזריע מצורע: מה בין נידה למילה

הפרשה פותחת ביולדת היולדת זכר ולאחר מכן היולדת טמאה שבעת ימים, כטומאת נידה. פסוק אחר פתיחה זו, הקב"ה מצווה על מילת הזכר בגיל שמונת ימים. השאלה העולה, מה הקשר בין טומאת היולדת למילת הזכר? השאלה היא משתי סיבות: התשובה שלי לשאלה זו. עולמנו מורכב מהמספר שבע. שבעת ימי השבוע, שבעת ימי חגי פסח וסוכות, שבעה…

קרא עוד

פרשת שמיני: בעיית התפילה

אנו נמצאים ביום השמיני, לאחר שבעת ימי המילואים.ביום זה נחנך המשכן והשמחה הייתה כה גדולה.בעת או כתוצאה משמחה זו, שני בני אהרן נתנו אש זרה ומתו מכך.לאחר פרשה זו, הקב"ה מורה לכוהנים לא להיכנס לעבודת הקודש שיכורים.חלק מהמפרשים מסבירים את סמיכות הפרשה לציווי זה, שבני אהרן נתנו אש זרה, מפני שהם היו שיכורים.פרשה זו אומרת…

קרא עוד

פרשת צו: בכל תודה ובלבב שלם

קרה לי נס גדול, לפני מספר שנים.במשך השנים התבוננתי והעמקתי בנסי וחשתי שרצוני להודות.למי אודה ואיך?חשבתי וחשבתי ולקח לי הרבה זמן להגיע למסקנה.מסקנתי הייתה שעלי להודות לבורא עולם השולט על הטוב והרע כאחד.והימים ימי בית המקדש בתפארתו.לבי, נפשי וכל גופי חשקו למקדשנו, בהר הקודש בירושלים.בטרם אוכל להעלות להקריב קורבן תודה לה', עלי להכינו.אקח בהמה ולחם…

קרא עוד

פרשת ויקרא: העולה היא המודל לכל הקורבנות

ספר ויקרא פותח בעבודת הקורבנות.עבודת הקורבנות יש בה חשש התדרדרות לעבדה זרה.באמת כך היה בתקופות מסוימות בישראל, כפי שאנו יודעים,מפני כך, הקב"ה מצווה להקריב העולה.העולה קרבה, מהבהמה, מהבקר ומהצאן.בנוסף, המקריב אינו אוכל את העולה וכמובן גם הקב"ה אינו אוכל את הקורבנות.בסוף כל סוג של עולה כתוב, לריח ניחוח לה'.אנו יודעים שה' אינו מריח ולהקב"ה אין…

קרא עוד

פרשת בחקותי: ה' חפץ בנו עד למאוד

בתחילת פרשתנו הקב"ה פונה אלינו ומבטיחנו, שכאשר נשמור את בריתו, ה' יהיה ויטיב עמנו . פנייה זו מראה, עד כמה ה' חפץ בנו. אולם היאך נחפוץ ונבדוק בו? הרי יחסנו אליו יתברך, אינו ידוע ומובן כלל. אי-אפשר להתייחס ככל הישויות בעולם הזה. מפני שאין לקב"ה גוף ודמות הגוף. לכן יחסנו אליו יתברך, צריך להיות יחס…

קרא עוד

פרשת בהר להתייחס לכל פרט בעולם

מצווה ראשונה בפרשתנו, היא שמיטת קרקעות.השאלה הידועה, מה שמיטה להר סיני?התשובה, הקב"ה הוא המנהל בעולם או במילים אחרות, כל פרט בעולם זה הקב"ה.צריך להבין משפט זה היטב, שלא נאמר, משפט מילים סתם הן.הקב"ה ברא ובורא ומנהל את כל העולם.כאשר נגיד משפט זה בשלילה.התוצאה תהיה שלא יהיה עולם כלל.מפני שכל העולם והבריאה היא הקב"ה.דהיינו, שכל פרט…

קרא עוד

פרשת אמור: העבודה נעשית בגוף שלם

לכוהן בעל מום גופני, אסור להקריב את קורבנות ה'. יש לשאול על הלכה זו, מדוע דווקא כאשר יש מום גופני ולא שיש מום שכלי, נפשי וכו'. ליבי אומר לי לתרץ שאלה זו, כך. כאשר יש מום גופני הנראה לעין, האדם כל זמנו רואה את מומו ואינו שלם עם גזרת ה' אשר גזר עליו. באי-שלמות זו,…

קרא עוד