פרשת חקת: פספוס של משה ואהרן

ישראל מתלוננים במסעם במדבר, כהרגלם.תלונתם הפעם, שאין להם מים לשתות.עקב כך, הקב"ה אומר למשה ואהרן להקהיל את ישראל לסלע עם המטה ולדבר אל הסלע ויצאו ממנו מים.למרות צווי ה', משה מקהיל את ישראל ומכה בסלע פעמים.מדוע משה עובר את דבר ה'?משה והעם זוכרים שבעזרת המטה נעשו להם ניסים.עקב כך, משה חשב שבעת הזו הכאת הסלע…

קרא עוד

פרשת שלח: החטא העונש והתיקון

הקב"ה אומר למשה לשלוח לו אנשים לתור את ארץ כנען.הקב"ה אינו צריך שליחות זו, מפני שה' קבע את הטיב של ארץ כנען.משה אינו שולח סתם אנשים, אלא משה שולח את ראשי ישראל.ראשי ישראל יוצאים לשליחותם וחוזרים ומוצאים את דיבת הארץ.בהוצאת דיבת הארץ חטאו ראשי ישראל והעם חטא בקבלתו את דבריהם ובתלונתם נגד משה ואהרן.עונשם של…

קרא עוד

שבועות נשא לקבל תורה נדרשת מידה של נזירות

קבלנו תורה מהקב"ה.להקב"ה אין גוף ואין דמות הגוף.מפני כך, קשה עלינו לתפוס את הקב"ה וכן את תורתנו.לעתים אף איני מבין את הפשט.אם הפשט אינו מובן, כל שכן הרמז, הדרש והסוד, אינם מובנים לי כלל וכלל.בעת שהתורה שבכתב לא ברורה, לעתים אף התורה שבעל-פה אינה נהירה.כדי להבין תורה לעתים נדרשת מידה של נזירות.אך לא בכל מקרה…

קרא עוד

פרשת במדבר: הכל סביב המשכן והמקדש

בפרשת במדבר מופיעים סדר הליכת ישראל במדבר. לכל שבט ושבט היה מיקום מסוים שבו הוא נסע קבוע. דוגמה: שבטים יהודה, יששכר וזבולון תמיד הלכו בצד מזרח. כך שכל שבטי ישראל היו מסודרים בצורת ריבוע. היכן היה מקומו של שבט לוי? שבט לוי עם אוהל מועד, הלך במרכזו של מסע ישראל. מדוע שבט לוי לא הלך…

קרא עוד

פרשת מסעי: שני הצדדים מקיימים ואהבת לרעך כמוך

הקב"ה מצווה את משה רגע אחד לפני מותו ורגע אחד לפני כניסת ישראל לארץ לבנות להם ערי מקלט.ערי מקלט אלו, נועדו לקלוט אנשים שרצחו בשגגה.כך שערי המקלט שימשו כעין "בית סוהר" לאנשים שרצחו בשגגה.ידוע שבית הסוהר משמש לשתי מטרות עיקריות.מטרה א: מניעה מהאיש הרוצח לרצוח אנשים נוספים או להגן על האנשים מפני איש רוצח זה.מטרה…

קרא עוד

פרשת מטות: סכנה אסור לאסור ולהתחייב על דברים

הדיבור הוא עניין גדול וחמור מאוד.היאך יודעים את הדבר הזה?הקב"ה מצווה את משה לומר לראשי מטות ישראל את פרשת הנדרים והשבועות.צווי זה לראשי המטות, מראה את חשיבות עניין זה.הקב"ה אינו מעסיק בכל עניין את ראשי המטות.מה כל כך חשוב או מסכן בדיבור?צריך להקדים ולהסביר קצת בנדר ובשבועה, לפני שנוכל לענות על שאלה זו.נדר – אדם…

קרא עוד

פרשת פינחס: צריך לדעת מתי לקנא ולהעיר

זמרי בן סלוא, נשיא בית אב לשבט שמעון, בועל מדינית. מעשה אסור הוא עושה. בתגובה מידית על מעשה זה, פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, הורג אותו. הקב"ה נותן צל"ש לפנחס, על מעשה זה. הצל"ש הוא, ברית כהונת עולם. מהעת הזו, מובטח לפנחס ולכל צאצאיו, שהם יהיו כוהנים לעולם ועד.  במעשה חמור זה, הקב"ה מקנה…

קרא עוד

פרשת בלק: להגדיל את הקב"ה בישראל ובכל העמים

ישראל עומדים להיכנס למלחמה עם מואב.בלק שולח לקרוא לבלעם לקלל את ישראל ובלעם מסרב פעם ראשונה ולבסוף נעתר ובא ומברך את ישראל וכדבר ה', במקום לקלל את ישראל, כבקשת בלק.מדוע ה' אומר לנו פרשה זו ולא מצווה אותנו להילחם כמו בכל עם אחר?כאשר פרשה זו כתובה בתורתנו הקדושה, יש לשאול מעין שאלה זו.מפני שהקב"ה אינו…

קרא עוד

פרשת חקת: לעשות את רצון ה'

ה' מצווה את משה ואת אהרן את חוקת התורה.נשמע דבר גדול.אולם מה היא חוקה זו?חוקה זו, היא חוקת פרה אדומה.אין איש מבין אותה ואין רשות להרהר אחר חוקה זו.אם כך, האם עלינו לקיימה כעבדים שאין להם זכות לקבל הסבר מאדונם לפשר המשימה המוטלת עליהם?הרי הקב"ה חפץ חוקיו ומצוותיו ומשפטיו, מתוך יראה ואהבה גדולה.רצונו זה יתקיים…

קרא עוד

פרשת קרח: הקב"ה של כולם

דבר תודה מוקדש לעילוי נשמת ג'וני קרדש ז"ל שהסתלק לבית עולמו היום איש צנוע בהליכותיו קרח ועדתו רצו להנהיג את עם ישראל במקום משה ואהרון. מה כל כך רע בזה? הלא משה ואהרון בסוף דרכם וראוי ואף רצוי להחליף הנהגה. זה הזמן לחלופי הנהגה. אומנם אין צריך לעשות את זה בדרך של קרח ועדתו, אלא…

קרא עוד