פרשת מסעי: שני הצדדים מקיימים ואהבת לרעך כמוך

הקב"ה מצווה את משה רגע אחד לפני מותו ורגע אחד לפני כניסת ישראל לארץ לבנות להם ערי מקלט.ערי מקלט אלו, נועדו לקלוט אנשים שרצחו בשגגה.כך שערי המקלט שימשו כעין "בית סוהר" לאנשים שרצחו בשגגה.ידוע שבית הסוהר משמש לשתי מטרות עיקריות.מטרה א: מניעה מהאיש הרוצח לרצוח אנשים נוספים או להגן על האנשים מפני איש רוצח זה.מטרה…

קרא עוד

פרשת מטות: סכנה אסור לאסור ולהתחייב על דברים

הדיבור הוא עניין גדול וחמור מאוד.היאך יודעים את הדבר הזה?הקב"ה מצווה את משה לומר לראשי מטות ישראל את פרשת הנדרים והשבועות.צווי זה לראשי המטות, מראה את חשיבות עניין זה.הקב"ה אינו מעסיק בכל עניין את ראשי המטות.מה כל כך חשוב או מסכן בדיבור?צריך להקדים ולהסביר קצת בנדר ובשבועה, לפני שנוכל לענות על שאלה זו.נדר – אדם…

קרא עוד

פרשת פינחס: צריך לדעת מתי לקנא ולהעיר

זמרי בן סלוא, נשיא בית אב לשבט שמעון, בועל מדינית. מעשה אסור הוא עושה. בתגובה מידית על מעשה זה, פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, הורג אותו. הקב"ה נותן צל"ש לפנחס, על מעשה זה. הצל"ש הוא, ברית כהונת עולם. מהעת הזו, מובטח לפנחס ולכל צאצאיו, שהם יהיו כוהנים לעולם ועד.  במעשה חמור זה, הקב"ה מקנה…

קרא עוד

פרשת בלק: להגדיל את הקב"ה בישראל ובכל העמים

ישראל עומדים להיכנס למלחמה עם מואב.בלק שולח לקרוא לבלעם לקלל את ישראל ובלעם מסרב פעם ראשונה ולבסוף נעתר ובא ומברך את ישראל וכדבר ה', במקום לקלל את ישראל, כבקשת בלק.מדוע ה' אומר לנו פרשה זו ולא מצווה אותנו להילחם כמו בכל עם אחר?כאשר פרשה זו כתובה בתורתנו הקדושה, יש לשאול מעין שאלה זו.מפני שהקב"ה אינו…

קרא עוד

פרשת חקת: לעשות את רצון ה'

ה' מצווה את משה ואת אהרן את חוקת התורה.נשמע דבר גדול.אולם מה היא חוקה זו?חוקה זו, היא חוקת פרה אדומה.אין איש מבין אותה ואין רשות להרהר אחר חוקה זו.אם כך, האם עלינו לקיימה כעבדים שאין להם זכות לקבל הסבר מאדונם לפשר המשימה המוטלת עליהם?הרי הקב"ה חפץ חוקיו ומצוותיו ומשפטיו, מתוך יראה ואהבה גדולה.רצונו זה יתקיים…

קרא עוד

פרשת קרח: הקב"ה של כולם

דבר תודה מוקדש לעילוי נשמת ג'וני קרדש ז"ל שהסתלק לבית עולמו היום איש צנוע בהליכותיו קרח ועדתו רצו להנהיג את עם ישראל במקום משה ואהרון. מה כל כך רע בזה? הלא משה ואהרון בסוף דרכם וראוי ואף רצוי להחליף הנהגה. זה הזמן לחלופי הנהגה. אומנם אין צריך לעשות את זה בדרך של קרח ועדתו, אלא…

קרא עוד

פרשת שלח: בל תוסיף ובל תגרע במצוות ה' יתברך

ה' אומר למשה לשלוח לו אנשים לתור את הארץ.אמירה זו אומרת, אני ה' הכל שלי הוא וכך גם הכנתי לכם ארץ זבת חלב ודבש.בנוסף הקב"ה אומר למשה ולישראל, מסרתי לכם מספר פעמים את טיב הארץ.אם כך, אם אתה חפץ בכך, הרשות בידיך.כך משה שולח לו אנשים ולא סתם אנשים כפי שה' הורה לו, אלא את…

קרא עוד

פרשת בהעלותך: הקב"ה אתנו תמיד גם בעת מלחמה

הקב"ה נמצא אתנו בכל רגע ורגע ובכל אתר ואתר.אמירה זו חייבת להיות תמיד בתודעתנו.אך תודעה זו קשה עלינו להבינה, כפי שאמרנו מספר פעמים במשך השנים כאן.חושבני שרק עיסוק מתמיד בתורת ה' בכל הרבדים, כלומר. פרד"ס, תיתן לנו הבנה במקצת בתודעה זו.כאשר כבר קיימת אצלנו תודעה זו, עלינו להעבירה לכל תחומי חיינו.זאת אומרת, בכל עת ועת,…

קרא עוד

פרשת נשא: הלווים מיוחדים הם

שבט לוי מיוחד הוא.בכך שהוא נמנה אחר כל שבטי ישראל.בנוסף, נמנה כל זכר מבן שלושים ועד בן חמישים ולא כשאר ישראל שנמנו מבן עשרים ועד מאה ועשרים.וההבדל האחרון, ביטוי מיוחד נאמר על שבט זה, "נשא".באלה הדברים, שבט לוי מיוחד הוא.השאלה המתבקשת, מדוע מיוחד הוא?שבט לוי עבודתו הייתה עבודת הקודש.עבודה זו, היא המחברת את ישראל בחיבור…

קרא עוד

פרשת במדבר: ישראל שלמים

דבר תורה זה, מוקדש לעילוי נשמת דודתי היקרה והאהובה אסתר ז"לאסתר הייתה אחותה של אמא פנינה ז"ל מהמשפחה שהייתי אצלה באומנה בת"א מכיתה א-והקב"ה מונה את ישראל בחודש השני בשנה השנייה לצאת ישראל ממצרים.מנייה זו באה לאחר השראת שכינתו של מלך מלכי המלכים על המשכן וישראל.בנוסף מנייה זו מראה את חיבתו הגדולה של הקב"ה לישראל.הקב"ה…

קרא עוד