שביעי של פסח: נס גלוי נס נסתר ומה שביניהם

"וַיֵּט מֹשֶׁה אֶת יָדוֹ עַל הַיָּם וַיּוֹלֶךְ ה' אֶת הַיָּם בְּרוּחַ קָדִים עַזָּה כָּל הַלַּיְלָה וַיָּשֶׂם אֶת הַיָּם לֶחָרָבָה וַיִּבָּקְעוּ הַמָּיִם" (שמות יד,כא)
בשביעי של פסח אנו קוראים את שירת הים. הטעם לכך, מפני שביום זה התרחש נס קריעת ים סוף.
נס זה היה גלוי לעיני כל.
מה הוא נס גלוי? נס גלוי זה נס המתרחש לעינינו.
ברצוני לדון בשאלה האם התרחשות זו מצריכה רק מראה עיניים, מבחינה פיזית או צריכה להיות ראייה רוחנית?
אסביר שאלה זו, אפשר להסביר תופעות על טבעיות, בשתי צורות. א. בצורה טבעית. בצורה על טבעית. לדוגמה, אפשר לומר שבעת קריעת ים סוף היה שפל בים ובני ישראל עברו בשעה זו את הים. זו האפשרות הטבעית וגם אולי זו האפשרות להסביר מבחינה ראייה פיזית. אולם קיימת אפשרות להסביר את קריעת ים סוף כתופעה על טבעית וכנס גלוי. כלומר, משה הכה בידו על הים והמים נבקעו ובני ישראל עברו בשעה זו. כדי להסביר אפשרות זו צריכה להיות דרגה רוחנית שזו ראייה רוחנית.
תשובה, לדעתי צריכה להיות ראייה רוחנית. נס זו התרחשות שאינה טבעית. פירושו של דבר, שהתרחשות זו איננה בגדר חוקי הטבע. אם כך הבנה שהתרחשות זו היא ניסית מצריכה דרגה רוחנית מסוימת. אני חושב שעל פי זה אפשר להבין את דברי המדרש האומר, שראתה שפחה על הים מה שלא ראו ישעיה ויחזקאל. המדרש אומר, שבזמן קריעת ים סוף ראתה שפחה הפחותה באדם ומן הסתם גם דרגתה הרוחנית אינה גבוהה, היא ראתה את הנס הזה ודרגתה הייתה יותר גבוהה מכל הנביאים שחזו מחזות גדולים ועצומים. לומדים ממדרש זה שני דברים, א. שכדי לחזות בנס דרושה דרגה רוחנית מסוימת. ב. לכל אדם ישנה אפשרות להגיע לדרגה זו.
נס נסתר, לדעתי זה נס מעל דרגתו הרוחנית של האדם.
צריכה להיות לכל אדם הידיעה שקיימת אצלו אפשרות להגיע לדרגה כזו שתאפשר לחזות בנס גלוי. אך ידיעה נוספת צריכה להיות לכל אדם, שבכל יום מתרחשים ניסים אך הם סמויים מעינינו ואנחנו מודים בכל יום על כל הניסים בשעת התפילה ואומרים: "וְעַל נִסֶּיךָ שֶׁבְּכָל יום עִמָּנוּ".
חג שמח וכשר
שאול ענבר

השאר תגובה