פרשת שופטים: לכל אדם יש בו את התמימות שלו

"תמים תהיה עם ה' א-להיך" (דברים יח,יג)
פרשתנו מזהירה את עם ישראל לא לעבוד עבודה זרה בארץ ישראל. הסיבה לאזהרה זו היא, שבארץ ישראל בתקופה הזו נמצאים בה הרבה עמים שעובדים עבודה זרה. מפני כך משה מזהיר את עם ישראל לא לעבוד עבודה זרה. משה מורה להם את הפסוק המצוטט למעלה, ע"מ שלא יעבדו עבודה זרה.
אעסוק במושג "תמימות". ראשית אעסוק בהגדרה של מושג זה ולאחר מכן כיצד רוכשים מידה זו.
תמימות = אמונה. אדם אשר יש לו אמונה שלמה בהקב"ה, הוא אדם תמים. כלומר האמונה בקב"ה שברא ומקיים את העולם בחסדו הגדול. בנוסף לכך אדם שמאמין בתורה ומצוות ובחכמים וכו'. השאלה שצריכה להישאל עתה, מה המובן של המושג "אמונה שלמה"? מושג זה, זה מושג יחסי אצל כל אדם ואדם. כלומר, כל אדם מאמין בצורה שונה מחברו. אך המשותף לכל המאמינים, שיש להם נקודה או מספר נקודות שלגביהן הן אמת מוחלטת ואי-אפשר להרהר את אמונתן בהן. אני אוהב לכנות אמונה זו, אמונת הביטחון והשקט. מפני שאמונה זו מקנה לי ביטחון בהקב"ה וכתוצאה מכך יש לי שקט. מפני שאני יודע בוודאות מוחלטת שהקב"ה קיים לנצח נצחים ואין עוד מלבדו.
אך איך מגיעים לאמונה זו? אדם יכול לענות על שאלה זו לעצמו. בקטע הקודם אמרנו שאמונה שלמה זה מושג יחסי אצל כל אדם ואדם. מפני כך אפשר רק לעזור לאדם להגיע לאמונה שלמה, אך האדם צריך לעשות עבודה עם עצמו, כדי להגיע לאמונה שלמה. אתן דוגמה היאך אני הגעתי ומגיע לאמונה שלמה בהקב"ה. ראשית אני מתבונן בהתרחשויות בעולם. איני מצליח לתת הסבר לכל התרחשות בעולם, לכן אני מסיק שיש התרחשויות שבידי הקב"ה. בנוסף אני משתדל להפיק מכל לימוד את מירב הלימוד ואני משתדל לרדת לעומקם של דברים בכל לימוד. כאשר איני מצליח לרדת לעומקם של דברים, אני מנסה ללמוד את הלימוד בדרך אחרת. כך אני מגיע להיות תמים עם ה'.
תפילה לעבוד כדי להיות תמים עם ה'
לאבא שבשמיים תפילה.
אתה בראת עולם ומלאו.
אתה הענקת את כל מה שיש בו לטובתנו.
אנו צריכים להשתמש בכל מה שיש בעולמך וכל המתרחש בחיינו, לרכוש את אמונתנו בך.
בזכות רכישה זו, נהיה תמימים אתך.
ברוך אתה שומע תפילה.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה