פרשת ראה: רק להקב"ה יש רשות לקלל

עוד רגע ישראל יעברו לארץ ישראל.
בארץ יתקיים מעמד הברכה והקללה.
כנראה מעמד זה היה מרשים ביותר.
ישראל עמדו בין הר גרזים ובין הר עיבל.
הקב"ה מברך את ישראל כאשר פניהם להר גרזים ומברכם כאשר הם שומרים מצוותיו.
הקללה אשר הקב"ה מקלל את ישראל על אשר לא שמרו את מצוות ה', בעת הזו, ישראל הפכו פניהם להר עיבל שהיה בצד הצפוני של הר גריזים, שנאמר, מצפון תפתח הרעה.
נראה לי שאין בתנ"ך או בחיינו, רשות לקלל אף אדם וכמובן את ישראל, רק לה' הרשות לקלל את כל ישראל.
בשבוע שעבר הסתלק לגנזי מרומים הרב הילל פלסר זצ"ל (אחיו של חברנו של חנוך פלסר שיבדלח"א)
לא הכרתי הילל מקרוב, אלא מרחוק.
ראיתי את הילל, עומד בבית ה' בשדה אליהו, כאדם צדיק וטהור לבב לפני ה'.
אדם העומד כך לפני בוראו, גם אינו מקלל אף אדם ורק מטיב לבריות.
יהי זכרו ברוך.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה