פרשת ראה לילדים: אהבת ה' דורשת מאתנו אהבה לה'

ה' א-להינו אוהב אותנו ורוצה בנו כל כך כל כך.
מפני שהקב"ה רוצה אותנו הוא מצפה שנאהב אותו.
אהבתו של הקב"ה היא כל כך חזקה ועזה אלינו.
מתוך כך, הקב"ה מצווה את עמו האהוב מאוד, לקיים מצוות.
הקב"ה מצווה לקיים מצוות, מפני שה' אוהב אותנו וחפץ שנקיים מצוותיו בכל עת ומצב ומקום.
אפילו שקשה לנו לקיים את מצוותיו, אנו מקיימים אותן, מפני אהבתנו הגדולה לבוראנו.
אספר לכם סיפור. יוסף ואשתו, גרו בעיירה של גויים, ברוסיה. לבני הזוג נולד במזל-טוב בן. אך מאין יהיה מניין ומוהל לברית המילה? יצא יוסף לעיר הגדולה. הנסיעה הייתה ארוכה ומייגעת. יוסף נזקק להחליף שלוש רכבות כדי להגיע לעיר הגדולה. כעבור יומיים בהגיעו למחוז חפצו, חש במהרה לבית-הכנסת הגדול שבעיר לבקש מוהל ועוד שמונה אנשים לברית המילה ועוד הספיק לרכוש מצרכים לסעודת הברית. בהגיעם לתחנת הרכבת, התברר להם שבעוד מספר דקות, יוצאת הרכבת האחרונה לשבוע זה ליעדם. מיד עלו עליה והגיעו בזמן לברית וערכו אותה כדת ודין וברוב הדר ופאר. כך בני הזוג הראו את אהבתם הגדולה לה' יתברך, שאע"פ כל הקשיים שיש בדרך, מקיימים מצוות ה' באהבה גדולה.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה