פרשת צו: כדי להידבק בה' צריך דבר מוחשי

"וְאֵת כָּל הָעֵדָה הַקְהֵל אֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד" (ויקרא ח,ג)
חניכת אהרן ובניו מופיעה בפרשתנו. משה רבנו חונך את אהרן ובניו לכוהנים . ראשית משה מלביש את אהרן את בגדי הכהן הגדול ואת בניו את בגדי הכהן ההדיוט. לאחר מכן משה מורה לאהרן ולבניו, כיצד להקריב קורבנות.
בטרם חניכה זו מופיע הפסוק המצוטט למעלה. הקב"ה מורה למשה להקהיל את כל העדה. השאלה מה הקשר בין פסוק זה לחניכת אהרן ובניו?
העיקר הראשון בחיינו הוא להידבק בה' יתברך. אך כיצד מגיעים לדבקות זו? היינו יכולים לחשוב על ה' או לומר כל היום שאנחנו רוצים להידבק בה'. הרגשתי שאילו הייתי חושב על ה' או הייתי אומר כל היום שאני רוצה להידבק בה'. הייתי מהר מאד זונח את ה' ח"ו. מפני כך הקב"ה נתן לנו תורה, מצווה אותנו מצוות, ציווה אותנו לבנות משכן וכו'. עתה בעת חניכת אהרן ובניו משה מקהיל את כל העדה כיוון שמשכן ה' הוא מקום מרכזי של שכינת ה' והכוהנים הם עובדים ועושי את דבר ה' במשכן, א"כ הקב"ה חפץ שנהיה שותפים לחגיגיות והתרגשות הגדולה של חניכה זו.
תפילה להידבק בה'
מזמור לה'.
נעים מתנות ישראל.
אתה הענקת ומעניק מתנות יקרות מפז לצאן מרעיתך.
הענקת עולם, תורה, מצוות, משכן, כוהנים וכו'.
בזכות מתנות אלו נזכה להידבק בך.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה