פרשת פקודי: סיכום וברכות

"וַיְכַס הֶעָנָן אֶת אֹהֶל מוֹעֵד וּכְבוֹד ה' מָלֵא אֶת הַמִּשְׁכָּן" (שמות מ,לד)
פרשת פקודי מסכמת את מלאכת המשכן. הסיכום נעשה ע"פ חומר ומה עשו בחומר. לאחר גמר הסיכום, מתקיים טקס חנוכת המשכן. לאחר מכן, מופיע הפסוק: "וַיְכַס הֶעָנָן אֶת אֹהֶל מוֹעֵד וּכְבוֹד ה' מָלֵא אֶת הַמִּשְׁכָּן". בפסוק זה הקב"ה משרה את שכינתו על המשכן וזה ברכת ה ' לעם ישראל.
עתה אסכם את התובנות שלמדנו בפרשיות שבספר שמות וכן אשתדל לברך אותנו לקראת הספר החדש והתקופה הבאה וכך כל אחד יכול לסכם ולברך את עצמו.
בסימן טוב פתחנו בשמות עם שני האורים הגדולים משה ואהרן, למדנו מהם שיש לתמוך בבעל מוגבלות.
פרשת וארא הכינה לקראת יציאת מצרים בחמישה שלבים ומכאן למדנו כיצד לצאת מקושי בחמישה שלבים.
בני ישראל קיבלו אחריות בטרם צאתם ממצרים של קביעת החודשים. לפיכך אנו צריכים לקבל אחריות על עצמנו אף האיש המוגבל ביותר קיבל זאת.
בני ישראל שרו את שירת הים, שירת הודיה לה' ואנו שרנו את שירת ההודיה שלנו.
לקראת קבלת התורה, כל אדם צריך להיות כהן. ע"מ שכולנו נהיה כוהנים צריך שכולנו נרצה בכך ונעזור למי שרוצה בכך ואינו יכול להגיע בעצמו לזה.
אנו מצווים לראות אדם כאדם לא לרחם ולא לקפח אותו.
ה' שוכן בתוך כל אדם ואפילו באדם עם פיגור או עם אוטיזם
לבוש זה מרכיב חשוב באדם ע"כ צריך להלביש את מי שאינו יכול להתלבש בעצמו.
תיקון לחטא העגל הוא שנזכור שיש לנו נשמה גם בשעות הקשות בנוסף יש לזכור שלכל אדם יש נשמה ואנו צריכים להתייחס לעצמנו ולאחרים כבעלי נשמה והיא מעל להכל.
עת לתכנן ועת לעשות. יש לדעת מתי להפסיק לתכנן ולעבור לעשייה.
אברך את עצמי ואת כל מי שרוצה להתברך מברכתי, שאקח תובנות אלה לחיי.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה