פרשת ניצבים: לכרות ברית בתוכנו

"לְעָבְרְךָ בִּבְרִית ה' אֱלֹהֶיךָ וּבְאָלָתוֹ אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ כֹּרֵת עִמְּךָ הַיּוֹם" (דברים כט,יא)

משה אומר לעם שהקב"ה כורת עמהם ברית. ברית זו אומרת שעם ישראל יהיה עם של הקב"ה והקב"ה יהיה הקב"ה לעם ישראל. ברית זו נכרתת עם כל אחד מעם ישראל ללא כל הבדל במעמדו של האדם ובנוסף ברית זו נכרתת עם כל אחד בין שאדם זה חי בשעה זו של כריתת הברית ובין שאדם יחיה לעתיד לבוא.

פרשה זו נקראת בכל שנה בשבת של לפני ראש השנה. בזמן זה אנו נמצאים בחשבון נפש עם עצמנו. חשבון נפש זה הוא כלפי הקב"ה וכלפי החברה הסובבת אותנו וכלפינו אישית על מה שעשינו ועל מה שלא עשינו וכו'.  אנו צריכים לדעת שבכל התהליך של החשבון נפש שלנו וגם בסיומו. אנו למעשה כורתים ברית עם ה'. אסביר את דבריי, הקב"ה השולט על העולם גם ברמה הכללית וגם ברמה הפרטית. מובנו של דבר זה, שהקב"ה נוכח ומכוון כל התרחשות בעולם. בשעת כל  התרחשות אנו צריכים להבין ולחוש שהקב"ה נוכח ומכוון אותה. כאשר נפנים שהקב"ה בכל דבר ודבר הקורה בעולם, יתרחשו שני דברים אצלנו (או אצלי). א. נקבל כוח נוסף לאמונתנו בהקב"ה. מפני שהבנה זו מוסיפה לנו נדבך נוסף לאמונתנו שהקב"ה חי וקיים תמיד. ב. נוכל לשהות בהתרחשות בהשלמה ובשלווה ובכל הרגשות המקבלים התרחשות זו. מפני שהידיעה שהקב"ה שולט ונוכח ומכוון את הכל, נותנת לנו ביטחון שהתרחשויות אינן מתרחשות סתם ואם היא קיימת יש לה סיבה. מפני  שאין סתם בעולמו של הקב"ה. כאשר נקבל ונפנים רעיון זה שהקב"ה הוא נוכח ומכוון ושותף לכל רגע בחיינו, נזכה בע"ה לכרות ברית של אמת עם ה'.

תפילה לזכות לכרות ברית עם ה'

תפילה לה'.

אתה בורא עולם ואתה  שולט על הכל.

אנא ה' א-להינו תן בנו אותך ונדע שאתה אתנו בכל רגע ורגע שאתה נוכח ומכוון אותנו.

בזכות נתינה זו נזכה לברית אתך ונטע אותך בתוכנו.

ונעבדך לעולם ועד.

ברוך אתה שומע תפילה.

שבת שלום ושנה טובה וכתיבה וחתימה טובה

שאול ענבר

השאר תגובה