פרשת משפטים: תורת חיים היא

"כִּי תִקְנֶה עֶבֶד עִבְרִי שֵׁשׁ שָׁנִים יַעֲבֹד וּבַשְּׁבִעִת יֵצֵא לַחָפְשִׁי חִנָּם" (שמות כא,ב)
פרשתנו מונה מספר רב של מצוות הקשורות למצוות שבין אדם לחברו. לדוגמה, הפסוק המצוטט למעלה. המצווה מדברת באדם שנקנה לעבדות. אדוניו חייב לשחררו לחופשי בחלוף שש שנים.
אדון הפעם מה הקשר בין מצוות שבין אדם לחברו לתורת ה'. לכאורה תורת ה' קשורה לנושאים בעבודת ה'. ע"פ הבנה זו מצוות הקשורות לעבודת ה' כגון: שבת, תפילין, כשרות וכו', הן ראויות להיות בתורת ה'. אך מצוות שבין אדם לחברו עיסוקן ביחסים חברתיים כגון: גנבה, רצח, לשון הרע וכו'. לכאורה אינן קשורות לעבודת ה' ולמצוותיו.
מצוות שבין אדם לחברו קשורות ישירות בעבודת ה' ומצוותיו. דבר ברור הוא שאנו ברואיו של הקב"ה והוא השליט עלינו אשר נתן לנו תורת חיים. התורה היא תורת חיים וחיינו כוללים את כל מישורי החיים. מפני זה הקב"ה מצווה אותנו מצוות שבין אדם לחברו. א"כ אנו צריכים להתייחס אליהן כמו למצוות שבין אדם למקום.
עתה ברצוני לשתף אתכם כיצד הפנמתי עניין זה. למדתי בכיתה ז' סוגיות נזיקין שונות. הרבה שנים לא הבנתי את הקשר בין סוגיית אלה לעבודת ה'. בתחילת דרכי ממש מאסתי בלימוד זה ולא חפצתי ללמוד לימוד זה. לאחר מספר שנים כאשר הגעתי לישיבה, ניסיתי ללמוד נושאים אלה בגמרא ללא הצלחה יתרה. בהמשך למדתי והפנמתי את הנושא של המשפט העברי. הפנמה זו באה בעקבות לימוד שיטתי בגמרא ושיחות מרובות עם מו"ר יוסקה אחיטוב ז"ל אשר הורה לי שקיים משפט עברי כמו כל משפט אחר. מיום זה, אני שותה בצמא את דבר ה' גם בנושאים אלה. עתה ששיניתי את גישתי הכללית לתורת ה' ואני יורד בעמקי התורה מבחינה נשמתית, צימאון זה מתגבר והולך מרגע לרגע.
תפילה להשגת כלליות התורה
למנצח לאדון הכל.
א-לוהים, בראת כל יצורי עולם בחכמה.
הוספת לעמך ישראל מתנה יקרה באמתחתם,
השווה יותר מכל דבר שבראת בעולמך.
זו היא תורתך.
שהיא תורת חיים ובה כלול את כל גופי חיינו.
אנא ה' האר עינינו בתורתך.
בזכות ההארה כל אחד ואחת יבין וישכיל בדרכיו שתורתנו היא כוללת הכל.
ברוך אתה שומע תפילה.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה