פרשת מצורע: דבר איתי

"וְצִוָּה הַכֹּהֵן וְלָקַח לַמִּטַּהֵר שְׁתֵּי צִפֳּרִים חַיּוֹת טְהֹרוֹת וְעֵץ אֶרֶז וּשְׁנִי תוֹלַעַת וְאֵזֹב" (ויקרא יד,ד)
פרשתנו עוסקת בדיני צרעת. צרעת היא נגע שיכול להיות באדם, בבית או בבגד. נגע הצרעת הוא אינו נגע רפואי אלא נגע שבא על עוון לשון הרע. אפשר לראות שנגע זה אינו נגע רפואי, בכך שאין חלק לרופא בריפוי וכן התהליך של היציאה ממצב זה אינו תהליך רפואי, אלא תהליך היטהרות. אחד הלימודים שנגע זה בא על עוון לשון הרע הם מהפסוק שציטטנו למעלה שבו יש ציווי על המצורע לקחת שתי ציפורים. חכמים הסבירו את הטעם של צווי זה כך, שכאשר שני אנשים מדברים ביניהם דיבורים בגנות אדם שלישי, דיבור זה דומה לשתי ציפורים המפטפטות ביניהן. קיימים מספר לימודים נוספים ולא כאן המקום להאריך בזה.
ברצוני ללמוד מפרשה זו, שצריך לדבר ישירות עם האדם שרוצים איתו לדבר כדי שלא נגיע לעוון זה ולעוונות אחרים הבאים מדיבור לא תקין. הדברים האלה נכונים תמיד אבל צריך מאד להקפיד על זה שאנו תומכים באדם אחר. שלא לדבר עליו שלא בפניו או שלא נדבר עליו ולהתעלם מנוכחותו. בכך נדבר דיבור יותר תקין ונתייחס אחד לשני בצורה יותר נכונה ומכובדת.
מוזמנים להגיב
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה