פרשת כי תבוא: סיפור אמתי זה גם טוב וגם רע

פרשתנו מתחילה בהבאת הביכורים.
מביא הביכורים בא לכהן בבית המקדש ואומר לכהן את ההיסטוריה שעברו.
החקלאי מספר תחילה על לבן הארמי שניסה לעקור את כל מסורת יעקב ואבותיו אשר האמינו בה עשרות שנים.
לבן ניסה להחזיר את יעקב לחרן, בכך לבן רצה לעקור את אמונתו של יעקב.
אחר כן, ישראל ירדו מצרימה וסבלו משעבוד פרעה.
בעת השעבוד, ישראל צועקים לה' וה' גואלם ממצרים ומביאם לארץ ובונה את בית הבחירה ועכשיו אפשר להביא ביכורים למקדש.
הפרשה נשמעת רב עוצמתית.
מדוע פרשה כל כך עוצמתית?
נראה לי, שהחקלאי עובד בשדה, חורש, זורע וכו' ואין לו זמן לחשוב מאין כל תבואתו בשדהו, לכן התורה מזכירה לו והוא אמר בפיו את כל הפרשה שמדברת על ההיסטוריה של עמנו.
פרשה זו אומרת שהקב"ה גאל אותנו מכל צרותינו והכניס אותנו לארץ ובנה לנו את בית הבחירה ובזכות כך אנו יכולים להביא ביכורים בבית מקדשנו.
שבת שלום
שאול ענברי

השאר תגובה