פרשת יתרו: הקדמה לתורה ולמצוותיה

פרשת יתרו מהווה הקדמה לתורה ולמצוותיה.
כדרכה של הקדמה הכתובה בראשי תיבות ומספרת מה יהיה כתוב בספר או במאמר, כך היא פרשת יתרו.
אנסה לפחות במקצת ראשי תיבות אלה והשאר אשאיר לכם לפחות.
שלב ראשון בהקדמה:
יתרו מציע למשה, למנות שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות.
הצעה זו נועדה להקל על משה בשיפוט העם.
מדוע באה הצעה זו דווקא פה ולא בפרשת בא, שהיא גם מרובה במצוות?
התשובה לכך, עתה ישראל יקבלו תורה הכוללת 613 מצוות ומהן תפתחנה תושב"ע.
מפני כך, צריכים לפתח מערכת משפטית בערכאות.
הכוונה בשרי אלפים ושרי מאות וכו', לערכאות משפטיות.
הסבר, כאשר שרי עשרות אינם יודעים את פסק הדין, הדיון עובר לשרי חמישים וכן הלאה.
שלב שני בהקדמה:
לקראת מתן תורה ישראל מועלים בדרגה, לממלכת כהנים וגוי קדוש (ראה דבר תורה בנפרד שכתבתי בעבר).
השלב האחרון בהקדמה
בפרשתנו כתוב שה' נותן לנו את עשרת הדברים.
עשרת הדברים הם ראשי תיבות לתורה כולה.
אחר פרשתנו יש לנו פרשת משפטים הפותחת קצת מראשי התיבות של עשרת הדברים וכך בכל התורה שבכתב ובתושב"ע ובפוסקים ואנו ממשיכים כך עד ימינו לפתוח ראשי תיבות אלה.
מפני כך, פרשתנו היא הקדמה לתורה ולמצוותיה.
שבת שלום
שאול ענברי

השאר תגובה