פרשת וירא: גירוש ישמעאל – ניסיון או אי בחירה

שרה יולדת את יצחק, כאשר הבטיח לה הקב"ה.

אחר הלידה שרה מבקשת מאברהם לגרש את הגר וישמעאל.

אברהם מתלבט ועומד בפני ניסיון קשה לגרש את בנו.

הקב"ה מצווה את אברהם "כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה",

מהעת הזאת אברהם שומע בקול שרה  ואינו מתלבט יותר אם לגרש את ישמעאל או לא.

כלומר אברהם לא מחליט בעצמו מה לעשות ושומע בקול ה' ובקול שרה.

לדעתי כך גם בכל שאר הניסיונות שאברהם מתנסה בהם.

שבת שלום

שאול

השאר תגובה