פרשת ואתחנן: תפילה ממעמקי הנפש

"וָאֶתְחַנַּן אֶל ה' בָּעֵת הַהִוא לֵאמֹר" (דברים ג,כג)
פרשת ואתחנן פותחת בתפילה של משה רבנו לקב"ה. משה מבקש מעמקי נפשו לבטל את הגזרה אשר גזר עליו הקב"ה שלא להיכנס לארץ. כידוע תפילה זו אינה נעתרת. אולם אנו לומדים שאפשר ורצוי להעתיר בכל עת ובכל מצב להקב"ה.
ברצוני עתה להעתיר בתפילה להקב"ה מעמקי נפשי בשבוע שחל יום הולדתי.
תפילה: להיות אני
לבחירה החופשית תפילה.
א-להינו וא-לוהי אבותינו א-לוהי אברהם, א-לוהי יצחק וא-לוהי יעקב.
הא-ל הגדול, הגיבור והנורא.
הא-ל הנמצא אתנו בכל עת ובכל מקום.
הא-ל השולט על כל בני האדם ונותן להם חופש בחירה.
תודה על הכל.
תודה אשר אתה אתנו.
תודה שהענקת לנו את הבחירה.
אנא מלך המלכים ואדוני האדונים.
תן לי את הבחירה החופשית הנכונה.
תן לי כוח לעשות את הבחירה הטובה ביותר עבורי.
תן לי את האומץ לשים אותי במרכז חיי ולא רק להתחשב באחרים.
תן לי ביטחון לפעול על פי מצפוני.
אנא מלך רחום וחנון שפעולות אלה יהיו מתוך בחירה בדרכך.
ברוך אתה ה' שומע תפילה.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה