פרשת ואתחנן: כיצד לעבוד על האחדות

משה רבינו, מצווה אותנו על האחדות, בעת שישראל על סף כניסתם לארץ.

אך מה היא אותה אחדות?

כנראה שאין ישראל וגם אנו לא מבינים

מפני כך, משה מורה לנו, כיצד לעבוד אחדות זו.

בזכות שישראל ידעו לעבוד אותה,

אולי כך, יתכן שנבין מה היא האחדות הזו.

משה מתחיל להורות, ואהבת את ה' א-להיך, בכל לבבך ובכל נפשך וכו'.

משה אומר לנו דברים פשוטים לכאורה, צריך לאהוב את ה' ולא לירא מה'.

כיצד לאהוב את ה'?

בכל לבבך, בשני יצרי האדם. ידוע שיש שני יצרים, יצר טוב ויצר רע.

כללו של דבר, החיים  מורכבים, מיצר טוב וייצר רע ומהרבה הפכים וצריך לחיות עם כל מה שהקב"ה ברא בעולמו.

בכל נפשך, יש להאמין בה' בכל שעה, אפילו בשעת המוות או בשעת קושי גדול ועצום.

שוב אנו רואים שהקב"ה נמצא באופן תמידי בעולמו.

מפני כך, נעבדו תמיד.

כך עבודת האחדות מועברת מדור לדור ומונחת נגד ליבנו, שזה רוחנו וכן מונחת במרכז קדקודנו נגד שכלנו.

בזכות כך נצליח בע"ה לעבוד את ה'.

שבת שלום

שאול ענבר

השאר תגובה