פרשת וארא: הקב"ה אתנו בשעות משבר

"וְגַ֨ם הֲקִמֹ֤תִי אֶת־בְּרִיתִי֙ אִתָּ֔ם לָתֵ֥ת לָהֶ֖ם אֶת־אֶ֣רֶץ כְּנָ֑עַן אֵ֛ת אֶ֥רֶץ מְגֻרֵיהֶ֖ם אֲשֶׁר־גָּ֥רוּ בָֽהּ" (שמות ו,ד)
פרשתנו פותחת בהכרזתו של הקב"ה על הברית בין הקב"ה לאבות. פתיחה זו נשמעת חגיגית, הקב"ה מזכיר למשה את הבטחתו לאבות על מתן ארץ כנען להם.
שאלה מדוע יש כאן פתיחה חגיגית כזו?
תשובה: להשיב על שאלה זו אנו צריכים להיזכר היכן בני ישראל נמצאים עתה ומה מצבם כעת. בני ישראל משועבדים בעבודת פרך במצרים. בתחילת השעבוד פרעה נתן לבני ישראל לבנים. אחר שמשה בא לפרעה בשליחותו של הקב"ה ובאימון העם. פרעה אינו נותן יותר לבני ישראל לבנים, אלא הוא שולח את בני ישראל לעשות את הלבנים ובנוסף פרעה מצווה עליהם להכין אותה כמות לבנים שהם הכינו לפני הגזרה הזו. לאור הרעת תנאי העבודה, משה מתלונן להקב"ה שעקב כך שהוא בא לפרעה, המצב של בני ישראל הורע. בנקודה זו הקב"ה מזכיר לבני ישראל את הברית אשר כרת עם האבות. זו אינה הכרזה חגיגית של הברית, אלא זו הזכרה לבני ישראל שהקב"ה אתם בשעה קשה זו.
תפילה בקשה מה' שיהיה אתנו בשעות משבר
למנצח לאדון העולם.
הכל מתרחש על ידיך.
אתה בכל עת אתנו.
אנא האר את כבודך עלינו בכל עת ובעיקר בשעות קשות ובשעות משבר כמו שהיית עם בני ישראל במצרים.
בזכות הארה זו נצא מהזמנים הקשים והמשברים במהרה ונחזור לעמלינו במהרה.
ברוך אתה שומע תפילה.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה