פרשת בלק: לברכה ולא לקללה

תפילה לדיבור נכון ובונה
למנצח על הפה.
אתה בראת לנו פה.
בכוח דיבור הפה, אנשים יכולים להעביר מסר ישיר וברור.
כוח דיבור זה הוא כוח כביר וחזק אשר שום תקשורת לא תשווה לו.
לא תקשורת הכתב ולא ההצגה ולא שפת הסימנים.
על כן נאמר הכוח ביד הלשון להחיות ולהמית.
בכוח הלשון והדיבור אנחנו פונים אליך בכל עת.
בשעת תפילה, בקשה, שאלה, ברכה.
אנא מלך המלכים אנא אל תן לקלל איש את רעהו, כפי שעשית לבלעם הרשע.
אם ח"ו בלעם היה מקלל ולא מברך במבוקשו של בלק.
איפה היינו ומה מעשינו בעת הזו.
ועתה שאתה הפכת את קללת בלעם לברכה לישראל, לבנו מתחזק וקרננו מאירה לרחוק את אורך הצלול והקדוש.
אנא אבא שבשמיים הזכר לנו תמיד ברכת בלעם לישראל וכך יתחזק לבנו ונאיר את עולמך.
ברוך אתה שומע תפילה.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה