פרשת בהעלותך: כל באדם בדרגתו

"פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידת ותמנת ה' יביט ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה" (במדבר יב,ח)
בפרשתנו מסופר שהקב"ה קורא למשה, אהרן ומרים לאוהל מועד. אולם כאשר הם מגיעים לאוהל מועד, הקב"ה אומר לאהרן ולמרים לצאת מהאוהל ומוסיף ואומר שקיים הבדל בין נבואת משה לשאר הנביאים. משה מתנבא ע"י דיבור ישיר או ע"י מבט ישיר, לעומת שאר הנביאים המתנבאים בחלום ובחזיון.
ברצוני לנסות לעמוד על ההבדל בין נבואת משה לשאר הנביאים. היום אין אנו יודעים מהי נבואה ולכן אנו נדמה את הנבואה לרמה רוחנית וב"ה נבין במקצת מהי נבואה.
דרגה רוחנית ניתן להסתכל עליה משתי זוויות מבט.
זווית ראשונה היא של האדם עצמו, כלומר האדם מרגיש על עצמו בעת עלייה רוחנית. לדוגמה, אני מרגיש כל פעם שאני לומד דבר חדש בתורה ויורד לעומקו ומפנים אותו, עלייה רוחנית.
זווית שנייה היא כיצד האדם המסתכל על האדם השני חווה את האדם. לדוגמה לעתים אני רואה אדם שאני אומר עליו שהוא בעל דרגה רוחנית גבוהה.
להבנתי כך אפשר להבין דרגות שונות בנבואה. אסביר את ההבדל בין נבואת משה לשאר הנביאים, ממבטן של שתי זוויות אלה.
זווית ראשונה: בתורה אנו מוציאים קשר ישיר בין הקב"ה למשה, לעומת שאר הנביאים בתורה ובנ"ך שהקשר בין הקב"ה לנביא אינו ישיר.
זווית שנייה: העם רואה וחווה את המפגש הישיר בין הקב"ה למשה, לעומת זאת אין העם רואה וחווה את המפגש הישיר בין הקב"ה לשאר הנביאים.
בימים אלה אנו מציינים את יום הזיכרון למו"ר הרב גדי זצ"ל. גדי הסתלק מאיתנו לפני שלושים ושמונה שנה . אך דמותו ותורתו חקוקים בי עד היום. ראיתי בגדי בכל הילוך והילוך ובכל דיבור ודיבור שלו את תורת ה'. גדי האיר באור הבהיר את דבר ה' בעולם. אור זה מאיר את דרכי במשך כל חיי.
תפילה לעלות בדרגות רוחניות
לריבון העולם תפילה.
אתה הענקת לנו תורת חיים.
אתה גם צוותנו ללכת אחרי חכמינו.
עלינו ללמוד ולהעמיק בתורתך ולשמוע ולהפנים את דברי חכמינו.
בזכות לימוד זה נעלה בדרגות הרוח ונדבק בך.
ברוך אתה שומע תפילה.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה