פרשת אמור: הקדוש נדרש לעבודה גדולה להגיע אל הקודש

"וּמִן הַמִּקְדָּשׁ לֹא יֵצֵא וְלֹא יְחַלֵּל אֵת מִקְדַּשׁ אֱלֹהָיו כִּי נֵזֶר שֶׁמֶן מִשְׁחַת אֱלֹהָיו עָלָיו אֲנִי ה'" (ויקרא כא,יב)
פרשתנו מתחילה בשמירת דיני טהרה וטומאה של כוהנים ביחס לקרובי משפחתם ואיסורי חיתון של כוהנים. בדינים הללו קיים הבדל בין כוהן גדול לכוהן הדיוט. לדוגמה, לכוהן גדול אסור להיטמא לכל קרוביו. לעומת זאת, כוהן הדיוט מותר לו להיטמא לחלק מקרוביו. אתן דוגמה נוספת, לכוהן גדול אסור להתחתן עם אישה אלמנה או עם אישה גרושה, אך לכוהן הדיוט מותר להתחתן עם אלמנה. התורה נותנת טעם לאיסור היציאה מן הקודש לצורך לווית המת, הטעם מצוטט בפסוק שלמעלה. התורה גם נותנת טעם לאיסורים של כוהן הדיוט, הטעם הוא שהם עובדים את עבודת המקדש.
ברצוני לשאול שאלה מה מטרתם של דינים אלו? המטרה של דינים אלו, לומר לכוהנים שמפני שעבודתם עבודת קודש היא, לכן הם צריכים להיות קדושים. מפני זה קיים הבדל בין כוהן גדול לכוהן הדיוט . ההבדל הוא בסוג העבודות. העבודות של הכהן הגדול הן יותר חמורות ונעשות יותר בקדושה ובטהרה, לעומת הכוהן ההדיוט.
דינים אלו אינם שווים ללא עבודה רוחנית של כל כוהן וכוהן. הדינים האלו כמו כל הדינים של תורתנו שאינם טכניים. כל אדם צריך ללמוד ולהעמיק בדיני התורה וכך האדם מקיים את דיני התורה בקדושה ובטהרה. האדם החפץ להגיע ליותר קדושה וטהרה, עליו ללמוד ולהעמיק יותר בתורה. עקב כך הכוהן הגדול היה נדרש ליתר לימוד והעמקה מכוהן הדיוט.
ברצוני לשתף אתכם בחוויה שלי. בכל פעם שאני לומד ולמעמיק בתורה, אני ממש מרגיש עלייה רוחנית וקרבה גדולה לקב"ה.
תפילה לעלות בקדושה ובטהרה
תפילה לא-לוהים.
אתה נתת לנו מתנת חיים.
היא יקרה מאלפי זהב וכסף.
תן לנו כוחות הגוף והנפש להגות בתורתך ולקנות אותה.
בזכות קנייה זו, נעלה בקדושה ובטהרה.
ברוך אתה שומע תפילה.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה