וזאת הברכה: מקטנות לגדלות

הבן של יעקב, לוי. בתחילת דרכו רצח את תושבי שכם.
רצח זה בא בעקבות מעשה דינה.
עקב מעשה זה, יעקב בעת הברכות לבניו, מקלל את שמעון ולוי על מעשה שכם.
בעת חטא העגל שבט לוי אינו משתתף בחטא.
כאשר משה קורא מי לה' אלי, כל שבט לוי מתקבץ לאהל מועד.
בזכות זו, שבט לוי זוכה לברכת משה ולעבודת המקדש.
לעומת שבט שמעון שמשה כולל את ברכת שבט שמעון בתוך שבט יהודה, במילים "שמע ה'", כמו שלאה קוראת לשמעון מפני שלאה מרגישה שה' יודע שהיא הבת השנואה במשפחה.
הסיבה ששבט שמעון אינו מקבל ברכה בפני עצמו, כיוון שנשיא השבט (זמרי בן סלוא), בעל ארמית ובכך המשיך לחטוא כשמעון ולא חזר בתשובה כשבט לוי.
שבת שלום וחג שמח
שאול ענברי

השאר תגובה