פרק ה משנה יח

"כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו
וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה
משה זכה וזיכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו שנאמר (דברים ל"ג) צדקת ה' עשה ומשפטיו עם ישראל
ירבעם חטא והחטיא את הרבים חטא הרבים תלוי בו שנאמר (מלכים א' טו) על חטאות ירבעם (בן נבט) אשר חטא ואשר החטיא את ישראל"
כל אדם המזכה אנשים רבים, אדם זה כל הזמן מזכה והוא מוצא בכל אדם זכות שאדם זה אינו חטא, עקב זיכוי זה, הוא לא יחטא. לעומת אדם הגורם לאנשים רבים לחטוא, מונעים מאדם זה לחזור בתשובה. מידה כנגד מידה.

השאר תגובה