פרק ה משנה יא

"ארבע מדות בדעות   

נוח לכעוס ונוח לרצות יצא שכרו בהפסדו  

קשה לכעוס וקשה לרצות יצא הפסדו בשכרו

 קשה לכעוס ונוח לרצות חסיד  

נוח לכעוס וקשה לרצות רשע"

ארבע התנהגויות יכולות להיות באדם. ההתנהגות הכי מעולה של האדם היא כאשר האדם ממעט לכעוס וממהר להתרצות. ההתנהגות הפחותה ביותר באדם היא כאשר האדם ממהר לכעוס ולא בקלות מתרצה. האדם הממהר לכעוס וגם ממהר להתרצות, לאדם זה יש יתרון בכך שמיהר להתרצות אבל אדם היתרון הופך לחיסרון מפני שהוא כועס מהר. אך אדם הממעט לכעוס אך אינו מתרצה בקלות, אדם זה החיסרון שהוא אינו מתרצה בקלות הופך ליתרון בכך שהוא ממעט לכעוס.

השאר תגובה