פרק ה משנה טו

"ארבע מדות ביושבי לפני חכמים ספוג ומשפך משמרת ונפה
ספוג שהוא סופג את הכל
משפך שמכניס בזו ומוציא בזו
משמרת שמוציאה את היין וקולטת את השמרים
ונפה שמוציאה את הקמח וקולטת את הסולת"

ארבעה סוגי תלמידים קיימים.
תלמיד ראשון, תלמיד שקולט כל מה שמלמדים.
תלמיד שני, תלמיד שקולט כל מה שמלמדים וגם הוא מוציא את כל מה שמלמדים.
תלמיד שלישי, תלמיד המוציא מליבו וממחשבתו את הדברים הטובים והחשובים וקולט את הדברים הלא טובים והלא חשובים ממה שלמד.
תלמיד רביעי, תלמיד המוציא מליבו וממחשבתו את הדברים הלא טובים והלא חשובים וקולט רק את הדברים הטובים והחשובים.

השאר תגובה