פרק ד משנה י

"רבי מאיר אומר

  1. הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה והוי שפל רוח בפני כל אדם
  2. ואם בטלת מן התורה יש לך בטלים הרבה כנגדך
  3. ואם עמלת בתורה יש לו שכר הרבה ליתן לך"
    רבי מאיר מראה את חשיבותה של תורה בשלושה דרכים הקשורים בה.
  1. אדם צריך למעט בעיסוק שהוא לא קשור לתורה ובמקום עיסוק זה, עסוק בתורה ובנוסף שהעיסוק בתורה לא יגרום להתגאות בפני אנשים אחרים.
  2. אם אדם מבטל תורה, אדם זה גם מבטל דברים אחרים, מפני שהכל קשור לתורה ובלי לקשר הכל לתורה, אין משמעות לדברים האחרים.
  3. אדם העמל והמשקיע בתורה, הקב"ה נותן לו שכר גדול .

השאר תגובה