פרק ד משנה יז

"הוא היה אומר
יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא
ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה"
רבי יעקב אומר שעה אחת של חזרה בתשובה ועשיית מעשים טובים מועלים לעולם הזה יותר מכל חיי העולם הבא. לעומת זה שעה אחת של ישוב הדעת והשלמה וחיבור להקב"ה יותר מועילה מכל חיי העולם הזה.

השאר תגובה